BIG DATA CONSULTANCY


Aanpak

Altijd een combinatie van feiten, cijfers en kwalitatieve inzichten. Interviews, deskresearch online onderzoeken en rekenmodellen zijn de methodes die leiden tot onze adequate prognoses en passende adviezen.

Dashboard

Voorbeeld

Schade- en inkomensverzekeringen

Prognoses op product niveau

Premievolume, aantal verzekeringen en gemiddelde premie