Marktrapport Schade en Inkomen

Sinds 2011 levert Baken Adviesgroep met het Marktrapport Schade en het Marktrapport Inkomen het jaarlijkse overzicht en naslagwerk van de Nederlandse verzekeringsmarkt. Daarnaast bieden wij kleinere rapporten, wanneer u geïnteresseerd bent in een selectie specifieke branches. Zie hiervoor ons overzicht van de Schadebranches en Inkomensbranches, waarover wij cijfers hebben.

Op basis van de officiële DNB cijfers, macro-economische modellen en eigen onderzoek schetsen we in het Marktrapport de ontwikkeling van de markt en een vooruitblik voor de komende jaren. Voor Schade en Inkomen bieden wij twee gescheiden rapporten.

In het Marktrapport vindt u onder meer:
  • Premievolumes, aantal verzekeringen, gemiddelde premie en economische drijvers per verzekeringsbranche;
    Voor iedere particuliere en zakelijke branche in het rapport presenteren wij deze kernstatistieken van de afgelopen 5 jaar en de komende 3 jaar vooruit. Baken Adviesgroep heeft hiervoor eigen verzekeringsmarkt modellen gebouwd en door de jaren heen verbeterd. Met deze modellen kunt u duidelijk zien welke factoren bepalend zijn voor de prognoses en de ontwikkeling van uw markt.
  • Macro-economische drijvers achter de verzekeringsbranches;
    Naast verzekeringsdata bevatten de rapporten ook macro-economische cijfers en prognoses die essentieel zijn om de ontwikkeling van de branches te volgen. Dit geldt voor zowel voor de particuliere (onder andere het aantal huishoudens, inkomen) als zakelijke markten (onder andere aantallen bedrijven, zelfstandigen en omzetten). Voor de Personenautobranche betekent dit bijvoorbeeld additionele cijfers over autobezit, nieuwe autoverkopen en de leeftijd van het wagenpark. Voor de Verzuimbranche zijn achtergrondcijfers als verzuimpercentage en leeftijd beroepsbevolking toegevoegd.
  • Inzicht in verschuivingen tussen marktspelers en brancheresultaten.
    De overnamegolf die door het Nederlandse verzekeringslandschap gaat zorgt voor continue verschuivingen in marktaandelen en aantal spelers. Daarnaast leidt een stijgende schadelast en vaste koststructuur voor problemen in vele branches. In het Verzekeringsmarktrapport worden deze ontwikkelingen uiteengezet en per partij de belangrijkste ratio’s en cijfers gepresenteerd.
Ieder kwartaal een update
Het rapport verschijnt in oktober in de weken na de release van de nieuwe DNB-cijfers. Gedurende het jaar verschijnen aan de lopende band nieuwe cijfers die van invloed zijn op zowel de ramingen voor het lopende jaar als de lange termijn prognoses. Om van deze data gebruik te maken en de verzekeringsmarkt op de voet te monitoren leveren wij bij het rapport ook kwartaalupdates. Deze updates zijn bedoeld om de laatste cijfers en ontwikkelingen op branche niveau door te rekenen. Zo beschikt u altijd over up-to-date cijfers en prognoses van de Nederlandse markt.


Inzicht in de disruptieve scenario's rond uw markt
Kennis van technologische trends en disruptieve ontwikkelingen is belangrijk: InsurTech startups, self-driving auto’s maar ook de vergrijzing worden steeds meer bepalende factoren. In het rapport is veel aandacht voor dergelijke lange termijn scenario’s. Op basis van scenario’s leveren wij een kwantitatief en onderbouwd beeld van de impact van disruptieve factoren op de verschillende branches. Denk bijvoorbeeld aan de impact van verstedelijking op het aantal auto’s en daarmee de Personenauto branche. Of hoe de groei van het aantal zzp'ers de AOV-branche beïnvloedt.


Breed, modulair aanbod
Het aanbod binnen de Marktrapporten is breed. Welke onderdelen u precies afneemt is afhankelijk van uw eigen keuze. Meer informatie over de inhoudsopgave, modules en pricing van de Marktrapporten kunt u via het formulier hieronder gratis downloaden.
.
Heeft u informatie nodig van een gerelateerd onderwerp?
Onze dienstverlening
/css/images/advies
/css/images/data
/css/images/rapporten

Inhoudsopgave, modules en pricing van Verzekeringsmarktrapporten