AOV-Monitor

Baken Adviesgroep biedt sinds 2017 een nieuwe Monitor van de AOV-markt (arbeidsongeschiktheidsverzekeringen). Uit onderzoek is gebleken dat veel vragen in de markt onbeantwoord blijven, wat deels te wijten is aan de complexiteit. De specifieke data die productmanagers nodig hebben ontbreekt omdat huidige marktcijfers over de AOV te grof en onnauwkeurig zijn. De AOV-Monitor is een jaarlijks onderzoek dat duidelijkheid schept over hoe deze markt zich ontwikkelt.

Wat bieden wij?

Het onderzoek bestaat uit een marktbeschrijving en de ontwikkeling van het premievolume, gemiddelde premies en aantal verzekeringen. Dit wordt gebaseerd op basis van verschillende databronnen, aangevuld met een grootschalig enquêteonderzoek (n=1000 zzp en n=200 MKB).
Kwantitatief

Het kwantitatieve deel van het onderzoek bestaat uit betrouwbare cijfers over de ontwikkeling van penetratie, premievolume, en aantal zelfstandigen. Hieronder vallen onder andere: type AOV, distributiekanalen en sectoren.

Kwalitatief

In dit deel van het onderzoek wordt onder meer gekeken naar de marktpotentie. Dit beslaat bijvoorbeeld de beweegreden om een AOV af te sluiten en cijfers van de premie-elasticiteit. Actuele situaties zoals politieke maatregelen worden ook in het onderzoek opgenomen.

De volledige AOV-Monitor kost € 8.900. Bij afname ontvangt u:

Rapport AOV-Monitor met (~50 pagina's) grafieken, tabellen, conclusies en analyse op vier onderwerpen:

  • Bezit AOV, marktaandelen;
  • Dekkingen en dienstverlening;
  • Oriëntatie en afsluiten AOV.
  • Premie-elasticiteit;
Volledig tabeloverzicht (Excel) met doorsnedes van het onderzoek. Voor elke vraag circa 40 tabelingangen waaronder:

  • AOV-bezit;
  • Sectoren (9);
  • Leeftijdscategorie (3);
  • ZZP/ZMP;
  • Loondienst en Onderwijsniveau (3).
Een voorbeeld van enkele vragen en doorsnedes die de AOV-Monitor biedt vindt u hier.

Aan de hand van het AOV-onderzoek kan je als marketeer actiegerichte marketing ontwikkelen. Wij schetsen scenario’s die de marktpotentie in kaart brengt en duidelijke handvatten biedt. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd.

Heeft u informatie nodig van een gerelateerd onderwerp?
Bekijk hier onze gerelateerde diensten
Onze dienstverlening
/css/images/advies
Marktonderzoek & Advies
/css/images/data
Data
/css/images/rapporten
Rapporten