CED-rapport

Het trendrapport ‘Moving forward in Mobility’ en ‘Moving forward in Property’ zijn als samenwerking tussen schade-expert CED en Baken Adviesgroep uitgebracht. De rapporten bevatten de laatste trends en ontwikkelingen in de motor schadebranche en in de brand verzekeringsmarkt. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het aantal schades aan personenauto’s sterk afneemt, maar deze wel duurder worden. Ook komt naar voren dat de Audi-bestuurder het vaakst schade rijdt. Uit het onderzoek blijkt ook dat Limburg het meest aantal schades per huishouden of bedrijf kent.

CED heeft door de jaren heen enorm veel data verzameld met betrekking tot schades in verschillende schademarkten. Dit is de eerste keer dat de data grondig geanalyseerd is en de inzichten gedeeld worden. De verwerking en het analyseren van de data hebben wij voor onze rekening genomen.

Moving Forward in Mobility


In dit trendrapport wordt dieper ingegaan op ontwikkelingen in de motor schadebranche. De rode draad in het onderzoek is: marktaandelen motorrijtuigenverzekeringen, combined ratio’s, schadecijfers, schadeoorzaken en trends. Ontwikkelingen worden verklaard en vertaald naar kennis die elke aanbieder van verzekeringen ondersteunt bij het controleren of zelfs verlagen van schadelast.

De nieuwe generatie auto’s wordt, samen met big data, inzichtelijk gemaakt. Hierbij is speciale focus voor de uitdagingen en mogelijkheden, oftewel: innovaties en verschuivingen in de schadebehandelketen.

Technologische ontwikkelingen zorgen ook voor een verandering in klantcontact. Klanten verwachten snel duidelijkheid en zekerheid. Daarom wordt in dit rapport ook ingegaan op de ontwikkelingen en mogelijkheden voor schadepreventie, op de invloed van technologische vooruitgang en de trends op het gebied van klantcontact.

Tot slot 8 trends die de branche gaan ontwrichten: de belangrijkste trends die de markt gaan ontwrichten en businessmodellen op z’n gaan zetten.

Moving forward in Property


In dit trendrapport ligt de focus op: stijging schaderatio en kostenratio, herstel in natura zit in de lift en tot slot de belangrijkste schadeoorzaken in cijfers. U leest in dit rapport de verhalen achter de cijfers: wat hebben de extreme hagel- en onweersbuien veroorzaakt voor ondernemers en de agrarische sector? Onderwerpen als InsurTech, Internet-Of-Things, domotica en robotica worden gekoppeld aan mogelijkheden binnen de brand schadeverzekeringenmarkt.


De verzekeringsmarkt brand is een diverse en drukke markt. Er wordt gestreden in een groeiende markt van € 3,4 miljard waarin de woningvoorraad groeit. Net als in het mobility rapport wordt hier ook gefocust op hoe slimme technologie de klantcommunicatie beïnvloed.

De belangrijkste schadeoorzaken in cijfers, waarin het klimaat een grote invloed heeft op de schadelast. Ook gaat het rapport in op fraude: jaarlijks wordt er voor € 79 miljoen gefraudeerd.

Naast schadelastbeheersing en preventie sluit ook dit rapport af met 8 trends die de branche gaan ontwrichten.
Heeft u informatie nodig van een gerelateerd onderwerp?
Heeft u informatie nodig van een gerelateerd onderwerp?
Onze dienstverlening
/css/images/advies
Marktonderzoek & Advies
/css/images/data
Data
/css/images/rapporten
Rapporten