Dashboards

De online dashboards monitoren de actuele ontwikkeling van verschillende deelmarkten. Het grootste deel van onze grafieken komen uit onze online dashboards. Dit betekent dat wij voor bijna alle onderzoeken de actuele grafieken online hebben.
Voor onze marktrapporten schade en inkomen hebben we de ontwikkeling van verschillende deelmarkten en de verwachtingen voor de komende 5 jaar online.

Voor de volgende deelmarkten zijn dashboards beschikbaar:

  • Schade Particulier: personenauto, inboedel, opstal, rechtsbijstand, aansprakelijkheid en reis.
  • Schade Zakelijk: personenauto, bestelauto, vrachtauto, brand bedrijven, technische verzekeringen, transport, aansprakelijkheid en rechtsbijstand.
  • Inkomen Collectief: ziekteverzuim, WGA - ERD, WIA aanvullend en ongevallen.
  • Inkomen Individueel: AOV.
Deze dashboards bevatten statistieken over het aantal verzekeringen, de gemiddelde premie en als resultaat het premievolume (GWP). Deze cijfers worden aan de hand van onze modellen aangevuld met prognoses voor de komende 5 jaar. Vanuit onze economische rekenmodellen zijn per deelmarkt drijvers ontwikkeld voor de prognoses van het aantal verzekeringen en de gemiddelde premie.

Deze prognoses worden aan de hand van nieuwe cijfers ieder kwartaal geüpdatet.
Heeft u informatie nodig van een gerelateerd onderwerp?
Onze dienstverlening
/css/images/advies
/css/images/data
/css/images/rapporten