De impact van platformwerkers

Van Uber taxichauffeurs, Deliveroo fietskoeriers tot Helpling schoonmakers: de impact van platformwerkers op de huidige arbeidsmarkt wordt steeds groter. De nieuwe arbeidsvorm roept vragen op over de status van de platformwerkers. Want onder welk arbeidsverband vallen zij eigenlijk? En welke impact hebben ze op de Schade- en Inkomensmarkt? 

Een groeiend aantal platformwerkers

Uit ons Marktrapport Schade 2019 blijkt dat de platformeconomie in 2025 uitgroeit tot 400 duizend mensen. Dit betekent dat er de komende zeven jaar ruim 350 duizend platformwerkers in Nederland bijkomen. De impact van platformwerkers zal de komende jaren dus steeds aanzienlijker worden. Meer dan de helft van de platformwerkers in Nederland is jonger dan 35 jaar.  Een verklaring hiervoor kan zijn dat de jongere generaties minder vast zijn in hun arbeidsrelatie en daarbij vaak minder lang voor dezelfde werkgever werken. De meeste platformwerkers zijn te vinden in het personeelsvervoer, horeca en dienstverlening. Platformwerk lijkt dus vooral aan te slaan binnen sectoren waar al veel freelancers werken. 

 

Impact door letselschade

Uit berichtgeving blijkt dat platformwerkers een bijzonder hoog percentage letselschade hebben. Dit geldt met name voor de maaltijdbezorgers op bezorgscooters: het hoge tempo waarmee deze scooters rijden zorgt vaker voor ongelukken en schade. Zo meldt de New York Times dat het percentage letselschade onder de New Yorkse platformwerkers in 2017 rond de 30% lag. De opkomende letselschade zal in de toekomst ook invloed hebben op de verzekeringsmarkt, zowel op het gebied van schade als inkomen.

 

Impact op de verzekeringsmarkt

De platformeconomie zorgt  voor een verschuiving van werknemers naar zelfstandigen. De opkomst van platformwerk heeft dan ook met name ook impact op de Inkomensmarkt. Platformwerkers die normaal gesproken als werknemer zouden bijdragen aan de loonsom, verdienen in plaats daarvan als zzp’er inkomen via een platform. Gebeurt dit op grote schaal, dan drukt dit de mogelijke groei van de verzekerde loonsom in deze verzekeringsbranches. Voor de Ziekteverzuim loonsom heeft platformwerk dus een negatieve impact. Daarentegen zijn platformwerkers een nieuwe groep van zelfstandigen: binnen de productcluster AOV betekent dit in potentie een groter aantal afnemers van deze verzekering. Voor de AOV kan platformwerk daarom positief uitvallen. Een kanttekening hierbij is dat de huidige AOV markt zo gestructureerd is dat deze nieuwe wetten er niet in passen. Zo zijn er in de huidige markt bepaalde groepen slecht verzekerbaar. 

 

Wet arbeidsmarkt in balans

Sinds januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) van start gegaan. Deze wet moet ervoor zorgen dat flexwerk en vaste contracten gelijkwaardiger worden. Zo hebben werknemers die via een payroll bedrijf werken, per 1 januari recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun collega’s die in vaste dienst zijn. Hoewel de AOV  gemaakt is om flexwerkers meer te ontzien, is er veel kritiek op de wet. Zo bestaat er veel onduidelijkheid rondom de uitvoering en vrezen werkgevers dat het ten koste gaat van hun personeel. Op het moment is er zelfs een anti-WAB campagne opgezet door ontevreden werkgeversorganisaties: www.zowerkthetniet.nl. Hoe deze wet in 2020 zal uitwerken moet dus nog blijken. 

 

Gerelateerde artikelen

Digitaal verzekeren: 4 trends

Een digtiale disruptie op de verzekeringsmarkt lijkt onvermijdelijk. Hoe richten verzekeraars zich op het nieuwe digitaal verzekeren?

Lees verder

Coronacrisis: flexwerkers en zzp’ers missen financieel vangnet

Hoe groot de impact van de coronacrisis op de economie precies gaat zijn is nog niet duidelijk. Toch is de schade in sommige sectoren nu al voelbaar: bijvoorbeeld in de portemonnee van de flexwerkers en zelfstandigen.

Lees verder

Uber betaalt ziektevergoeding bij besmetting corona

Platformwerkers vallen dikwijls tussen wal en schip als het aankomt op hun status op de…

Lees verder
Naar het nieuws