De Kwartaalrapporten Schade en Inkomen zijn uit!

 Door de coronacrisis staat de economie voor een ongekende uitdaging. Hoe groot de impact van de coronacrisis op de economie precies gaat zijn is nog niet duidelijk. Wél weten we dat de crisis in alle sectoren te voelen zal zijn. De Kwartaalrapporten Schade en Inkomen geven u inzicht in de actuele ontwikkelingen in de Nederlandse economie en op de Schade- en Inkomensmarkt. 

Economie: de ‘corona-schok’ en het ‘Nike-herstel’.

Zoals altijd bestaat het eerste deel van onze Kwartaalrapporten uit een vooruitblik op de totale Nederlandse economie. De coronacrisis zorgt voor een ongekende recessie in zowel de Nederlandse als globale economie. Tot nu toe lijkt de massale overheidssteun een initiële ‘corona-schok’ te hebben opgevangen. Het economisch herstel zal waarschijnlijk de vorm van het Nike logo aannemen: een grote duik naar beneden, en een langzame ‘swoosh’ omhoog. In het hoofdstuk economie leest u hoe dit herstel tot stand kan komen en welke gevolgen dit heeft voor de Nederlandse economie.

 

Inkomensmarkt:  concentratie verzekeraars bereikt mijlpaal

Om een schatting te maken van de impact van een nieuwe economische recessie op het premievolume van de Inkomensmarkt, kijken we in het Kwartaalrapport terug op de vorige crisis. Per branche analyseren we de schok over 2007-2012 en gebruiken we deze als indicatie voor de impact van een corona-recessie. We hanteren daarbij twee scenario’s:

  • Basis: groei-prognose op basis van economische drivers en trends.
  • Recessie: groei-prognose gebaseerd op de impact van de kredietcrisis (2007-2012).

Wat de uiteindelijke impact van het ‘Nike-herstel’ op de Inkomensmarkt zal zijn, is op het moment lastig te duiden. Bij een economische recessie als gevolg van het coronavirus voorzien we een mogelijke volumeverlies in de markt van -14% over vijf jaar.  Qua concentratie van verzekeraars lijkt de Inkomensmarkt in 2019 een bijzondere mijlpaal te bereiken: de twee grootste spelers hebben een gezamenlijk marktaandeel van meer dan 50%. U vindt alle actuele cijfers en scenario’s in de hoofdstukken ‘Verzekeraars’ en ‘Marktprognose’ van het Kwartaalrapport Inkomen.

 

Schademarkt: mogelijk volumeverlies van -13%

Ook op de Schademarkt worden de  prognoses voor de premievolumes in de markt omgeven door de onzekerheid van de coronacrisis. In lijn met andere publicaties van onder meer het CPB kiezen wij er daarom voor onze forecasting te duiden middels dezelfde scenario’s als bij het Kwartaalrapport Inkomen. Uit onze recessie-impactanalyse van de Schademarkt blijkt dat het premievolume over de komende vijf jaar tot ruim -13% kan afnemen. Met name de Motor- en Geldverzekeringen-branches worden historisch gezien sterk beïnvloedt door een economische schok. Wanneer de pandemie zich vertaald in een zware economische recessie, zien we mogelijke verliezen in het volume van respectievelijk -18% en -24%. In de hoofdstukken ‘Verzekeraars’ en ‘Marktprognose’ vindt u een toelichting op deze cijfers, en alle actuele data omtrent de verzekeraars en premievolumes op de Schademarkt. 

 

Nieuw: het online Data-Platform 

Een nieuw onderdeel van onze Marktrapporten is het online Data-Platform. In deze tijd is het beschikken over actuele en relevante data essentieel. Vanuit onze klanten merken wij de vraag naar een dashboard waarop deze data overzichtelijk en real-time in te zien is. Daarom presenteren wij het Data-Platform: op dit online platform vindt u actuele en constant geupdate cijfers over de totale economie en de sectoren Industrie, Bouwnijverheid, Horeca, Informatie & Communicatie, Vervoer & Opslag en Overheid & Zorg. De afnemers van deze Kwartaalrapporten ontvangen nu gratis toegang tot het Data-Platform. Meer informatie? Bekijk de informatiepagina Data-Platform. 

Meer weten over de Kwartaalrapporten Schade en Inkomen? 

Ga naar de informatiepagina Marktrapport Schade 2020 

Ga naar de informatiepagina Marktrapport Inkomen 2020

Of neem contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Het Data-Platform: nieuw bij de marktrapporten.

Met trots presenteren wij ons Data-Platform: het online dashboard waarmee u altijd op de hoogte bent van de meest actuele sector- en branchedata.

Lees verder

3 bepalende factoren voor economisch herstel

Het coronavirus geeft veel onzekerheid op het gebied van economisch herstel. Wat is er nodig om dit herstel te bevorderen?  We bespreken drie bepalende factoren voor herstel in de 1.5-meter economie. 

Lees verder

De kwartaalrapporten Schade en Inkomen zijn uit!

De Kwartaalrapporten Schade en Inkomen geven u inzicht in de actuele ontwikkelingen in de Nederlandse economie en op de Schade- en Inkomensmarkt ten tijde van de coronacrisis.

Lees verder
Naar het nieuws