Advies

Onze missie is om data te vertalen naar prognoses. Op basis daarvan voorzien we onze klanten van adviezen en strategieën, die handvatten bieden voor groei. Het vertalen van onderzoeksresultaten naar concrete strategische adviezen is een essentieel onderdeel van onze dienstverlening. Wij hebben als team de ambitie verder te groeien op consulting vlak en onze datakennis en expertise in te zetten voor strategische advisering. Ons eigen data-onderzoek vormt de basis voor dit advies.

Projecten

Baken Adviesgroep ondersteunt haar klanten met advies voor onder andere de volgende projecten:
 • Commerciële profilering
  De projecten en onderzoeken die wij uitvoeren voor onze klanten hebben regelmatig als doelstelling de kennis en zichtbaarheid van de onderneming uit te breiden. Vanuit dit perspectief denken wij mee over hoe uw onderneming het onderzoek het beste kan gebruiken voor uw profilering richting de markt. Zo ontwerpen wij volledige papers, rapporten of leaflets. Klanten waarvoor wij dergelijke publicaties hebben ontwikkeld zijn onder andere het certificeringsinstituut KIWA SCM en Europees schadeherstelbedrijf CED Group.
 • Strategisch advies
  In onze onderzoeken en data-analyses ligt de focus op het inzichtelijk maken van trends en grip krijgen op de toekomst van een sector: hoe kunnen we op basis van de huidige informatie een beeld schetsen voor de komende jaren. Vanuit ons perspectief van co-creatie zorgen we altijd dat de resultaten direct bruikbaar zijn voor onze klanten. Zo bouwen we voor onze klanten een strategische visie, die leunt op duidelijke kwantitatieve onderzoeksresultaten en een heldere visie op disruptieve trends. Onderwerpen waarvoor wij strategische ondersteuning hebben geleverd zijn het Smart Home ecosysteem en de toekomst van de Schadeverzekeringsmarkt.
 • Data-managementadvies
  In onze projecten en onderzoeken voorzien wij onze klanten standaard van advies met betrekking tot datamanagement. Dit doen wij op basis van onze ervaring met het verwerken en verrijken van zowel bedrijfsdata als publieke data.
 • Implementatie
  Voor ondersteuning bij het implementeren van ons advies bouwen wij op de ervaring van de senior teamleden en de experts vanuit het partner-netwerk van Baken Adviesgroep.