Data

We leven in tijden van data. Bedrijven willen weten en meten wat er gebeurt en op basis daarvan zelf conclusies trekken. Intern datamanagement is daarbij de eerste stap. Het koppelen van externe data om interne data te verrijken is het vervolg.

Baken Adviesgroep is een data-driven organisatie die eigen data ontwikkelt en verzamelt. Om onze strategische onderzoeken en rapporten te voorzien van een stevige basis, bouwen wij continu aan onze modellen, waaronder ons eigen macro-economische model. In onze modellen maken we gebruik van een uiteenlopend aantal bronnen: van het traditionele CBS tot Google Trends en eigen web-based databronnen. Ons team van data-analisten, econometristen en programmeurs is altijd bezig met het uitbouwen van modellen en het bedenken van nieuwe innovatieve oplossingen. Zo leveren wij voor u die extra kwaliteit en innovatie die u nergens anders vindt!

Ons data-aanbod is gericht op het leveren van prognoses voor de kernstatistieken van de Nederlandse branches en sectoren. We bieden cijfers over onder andere omzet, aantal bedrijven, werkgelegenheid en het wagenpark. Al onze prognoses zijn afkomstig uit het eigen macro-economische model van Baken Adviesgroep dat over de afgelopen drie jaar continue is getest en uitgebouwd.

Wat kunnen wij bieden?

Onze dataproposities zijn verdeeld over drie hoofdonderwerpen. Ziet u echter niet direct staan wat u zoekt? Neem dan contact met ons op, zodat we direct kunnen kijken hoe we u verder kunnen helpen.

  • Sectoren & Bedrijven
Binnen dit onderwerp kijken we naar de bedrijvigheid binnen de Nederlandse sectoren en branches. Op gedetailleerd brancheniveau kijken we naar de belangrijkste marktdrivers en analyseren we hoe de branche zich ontwikkelt op korte, middellange en lange termijn. Denk hierbij aan vragen als ‘Hoeveel zelfstandigen zijn er in 2019 in de zakelijke dienstverlening?’ of ‘Wat is de omzetverwachting in de Metaalindustrie komende jaren?’. Cijfers en prognoses over onder andere het aantal bedrijven, omzet, FTE, lonen, aantal zelfstandigen en aantal voertuigen komen aan bod.

  • Huishoudens, Woningen & Auto’s
Hierbij gaat het om de particuliere kant van de economie: alle data en ramingen over de Nederlandse huishoudens. Belangrijke dimensies hier zijn regio’s en typen huishoudens. Denk hierbij aan vragen als ‘Hoe ontwikkelt het aantal koopwoningen zich in Groningen?’ of ‘Hoeveel personenauto’s rijden er nog in de Randstad in 2030?’. Cijfers en prognoses over onder andere de bevolking, typen huishoudens, verstedelijking, aantallen personenauto’s en koopwoningen komen aan bod.

  • Verzekeringen & Verzekeraars
Dit betreft alle cijfers over verzekeraars en verzekeringen in de Nederlandse markt. Deze cijfers vormen de basis voor onze Marktrapporten. Denk hierbij aan vragen als ‘Hoeveel inboedelpolissen zijn er?’ of ‘Wat is het premievolume in de AOV-branche?’. Cijfers en prognoses over het premievolume, aantal verzekeringen, dekkingsgraden naar doelgroepen, distributie cijfers en gemiddelde premie komen aan bod.

Maatwerk scenario tools

De wereld verandert in verschillende snelheden. Startups, nieuwe technologieën en veranderende consumenten worden in vrijwel iedere sector bestempeld als disruptief. Niet iedere sector nadert zijn einde, maar verandering is overal en hype en trend lopen dwars door elkaar.

In deze nieuwe realiteit is het essentieel om als organisatie bewust te zijn van hoe uw omgeving verandert. Blindvaren op algemene visie rapporten is niet langer voldoende. De organisatie van morgen handelt op basis van data. Grip op de toekomst komt uit onderbouwde inzichten en cijfers die direct binnen uw bedrijf kunnen worden vertaald naar actiepunten.

De scenario-tools van Baken Adviesgroep helpen u hierbij. Ons macro-economische model wordt gekoppeld aan de vragen binnen uw sector. Wij inventariseren de dominante trends die bepalend zijn voor de toekomst van uw sector. Op basis hiervan bouwen we maatwerk scenario’s die direct aansluiten op uw vragen. Op deze manier leveren wij inzicht en relevante input voor uw strategie.

Voor vrijblijvende informatie over onze scenario tools kunt u contact opnemen via info@bakenadviesgroep.nl.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

/css/images/foto-baken-2