Rapporten

De rapporten die wij publiceren komen voort uit onze marktonderzoeken en modelprognoses. Dit geeft al onze rapporten een kwantitatief karakter: we leveren concrete inzichten in trends en plaatsen deze binnen de context van de markt en wijde economie. Hiermee leveren wij al jaren betrouwbare input voor consultants, product owners, marketeers en business developers.

Onze rapporten zijn met name gericht op de sectoren Verzekeringen en Automotive. Hieronder vindt u ons volledige rapportaanbod.

De Marktrapporten van Baken Adviesgroep zijn het jaarlijks totaaloverzicht van de Nederlandse verzekeringsmarkt op basis van de meest recente DNB-cijfers en zelf-ontwikkelde economische modellen. Het rapport bevat onder andere: premievolumes, lange termijn marktprognoses, economische drivers en trends, marktspelers en concurrentieanalyses. Baken Adviesgroep levert sinds 2011 verzekeringsmarktrapporten aan de top verzekeraars in Nederland. Het rapport is verkrijgbaar voor zowel de Schade als de Inkomensmarkt.

Deelrapport van afzonderlijke branches binnen de Nederlandse Schade- en Inkomensmarkt. Geschikt voor als u geïnteresseerd bent in een individuele branche. Bevat premievolume, aantal verzekeringen, gemiddelde premie, economische drijvers en belangrijkste trends. Ieder kwartaal worden de Brancherapporten geüpdatet aan de hand van de laatste economische ramingen en marktcijfers. Het is ook mogelijkheid om een rapport van een afzonderlijke branche of een selectie branches af te nemen.

In 2017 lanceerde Baken Adviesgroep de AOV-Monitor: een uitgebreid marktonderzoek naar arbeidsongeschiktheid onder zelfstandigen. De AOV-Monitor gaat in op veel vragen die in de markt onbeantwoord blijven, wat deels te wijten is aan de complexiteit van het product. De specifieke data die productmanagers nodig hebben ontbreekt, doordat huidige marktcijfers over de AOV te grof en onnauwkeurig zijn.

Trendrapporten en Whitepapers

Naast de marktrapportages die frequent worden gepubliceerd, zijn er ook speciale rapporten die eenmalig of eens in de aantal jaar worden gelanceerd:

CED is Europees schadeherstel-expert in de Mobility (Motor), Property (Brand) en Vitality (Letselschade) branche. Baken Adviesgroep ontwikkelt aan de hand van de verschillende databronnen van CED trendrapporten voor deze branches. Deze rapporten zijn bedoeld om iedereen met interesse in schadelast en herstel inzicht te geven in recente ontwikkelingen.

In samenwerking met Adviesbureau Fred de Jong presenteren wij een lange termijn raming van de financiële intermediair markt voor 2020. Naast het aantal intermediairs en de omzet in de markt worden onder andere ook de belangrijkste trends, zoals digitalisering en regelgeving geanalyseerd.

Onderbouwde, kwantitatieve lang termijn analyses, die onderscheid maken tussen de verschillende branches zijn zeldzaam. Visiestukken en disruptieve scenario’s in de verzekeringssector daarentegen zijn er voldoende. In dit rapport, in samenwerking met Arno Onink (Trend-Rx), worden de dominante trends becijferd, die de particuliere en zakelijke branches voor de komende 10 jaar zullen bepalen. In dit rapport hebben wij oog voor technologie, economie, de demografie en marktdynamiek.
Als databureau en kennispartij in de verzekeringssector staat Baken Adviesgroep dichtbij de veranderingen in de branche. Wij delen deze kennis graag, en presenteren op regelmatige basis nieuwe Whitepapers over onderwerpen als:

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

/css/images/foto-baken-2