Rapporten


Wat wij doen
Op basis van onze vooruitstrevende data-analyses en onze macro-economische modellen publiceren we verschillende rapporten en publicaties voor de Verzekeringssector, de Automotivebranche en op het gebied van innovatie.

 • Marktrapport Schade
  Sinds 2011 levert Baken Adviesgroep de Marktrapporten aan de top-verzekeraars in Nederland. Het Marktrapport Schade is een totaaloverzicht van en een vooruitblik op de Nederlandse Schadeverzekeringsmarkt (Motor, Brand, Transport, Overig). Het rapport bevat cijfers over: marktaandelen van de concerns, schade en kostenratio’s, premievolume prognoses per branche/productgroep, economische drivers en disruptieve trends.
 • Marktrapport Inkomen
  Vergelijkbaar met het Marktrapport Schade, maar dan exclusief voor de Inkomensmarkt. Het Marktrapport Inkomen is een totaaloverzicht van en vooruitblik op de Nederlandse Inkomensverzekeringsmarkt, bestaande uit de productgroepen AOV, Ziekterverzuim en WIA. Het rapport bevat cijfers over: marktaandelen van de concerns, schade- en kostenratio’s, premievolume prognoses, economische drivers en trends.
 • AOV-Monitor
  In 2017 lanceerde Baken Adviesgroep de AOV-Monitor: een uitgebreid marktonderzoek naar arbeidsongeschiktheid onder zelfstandigen. De AOV-Monitor gaat in op veel vragen die in de markt onbeantwoord blijven, wat deels te wijten is aan de complexiteit van het product. De specifieke data die productmanagers nodig hebben ontbreekt, doordat huidige marktcijfers over de AOV te grof en onnauwkeurig zijn.
 • De Schademarkt in 2026
  Onderbouwde, kwantitatieve lange termijn analyses, die onderscheid maken tussen de verschillende branches van de verzekeringsmarkt zijn zeldzaam. Visiestukken en disruptieve scenario’s in de verzekeringssector daarentegen zijn er voldoende. In dit rapport worden, in samenwerking met Arno Onink (Trend-Rx), de dominante trends becijferd, die de particuliere en zakelijke branches voor de komende 10 jaar zullen bepalen. In dit rapport hebben wij oog voor technologie, economie, de demografie en marktdynamiek.
 • Marktraming Financiële Intermediairs
  In samenwerking met Adviesbureau Fred de Jong presenteren wij een lange termijn raming van de financiële intermediair markt voor 2020. Naast het aantal intermediairs en de omzet in de markt worden onder andere ook de belangrijkste trends, zoals digitalisering en regelgeving geanalyseerd.

Waarom nemen klanten een rapport bij ons af?

Als adviesbureau onderscheiden we ons met vooruitstrevende data-analyses en een heldere visie op macro-economische trends en disruptie. De rapporten die we publiceren hebben hoofdzakelijk een kwantitatief karakter: we leveren concrete inzichten in trends en plaatsen deze binnen de context van de markt en wijde economie. Hiermee leveren wij al jaren betrouwbare input voor consultants, product owners, marketeers en business developers.

Geïnteresseerd in een van onze rapporten? Neem dan contact met ons op via info@bakenadviesgroep.nl

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

/css/images/foto-baken-2