Disclaimer


Algemeen


Baken Adviesgroep verleent je hierbij toegang tot www.bakenadviesgroep.nl. Baken Adviesgroep nodigt je uit de website te bezoeken en de via deze website aangeboden informatie te gebruiken. Hiermee verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Auteursrechten

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Alle informatie is afkomstig uit openbare bronnen en eigen analyses. Bronvermelding is overal gebruikt. De trends en ontwikkelingen zijn niet uitputtend, maar een opsomming van de meest opvallende. Aan de website kunnen geen rechten worden ontleend. Baken Adviesgroep en de auteurs zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van informatie uit de rapporten of onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in de rapporten.

Copyright

De pagina’s en overige inhoud van deze website zijn eigendom van Baken Adviesgroep. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen middels fotokopie, schermafdruk of enige andere manier van duplicatie zonder schriftelijke toestemming van Baken Adviesgroep. Het wijzigen van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.

Informatie van derden

Op de website van Baken Adviesgroep staan links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites en informatie van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Baken Adviesgroep niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
Heeft u informatie nodig van een gerelateerd onderwerp?
Onze dienstverlening
/css/images/advies
/css/images/data
/css/images/rapporten