InsurTech

InsurTech is de verzamelnaam voor startups die technologieën en innovaties gebruiken om de verzekeringssector te vernieuwen. Het gaat hierbij onder meer om nieuwe producten en diensten maar ook om nieuwe distributiemodellen. Als kennispartij in de verzekeringsmarkt volgen wij deze ontwikkelingen op de voet. Dit resulteert in een actuele database met meer dan 500 InsurTech startups.
Met het oog op de toekomst geloven wij dat deze sector zowel kansen als bedreigingen biedt voor bestaande spelers in de verzekeringsmarkt. De innovaties die InsurTech voortbrengt bevatten relevante lessen voor verzekeraars, tussenpersonen en overige partijen in de verzekeringsmarkt. Echter, de bestaande dynamiek van de sector bemoeilijkt de grip van gevestigde partijen op deze soort innovaties.

Wat bieden wij?

Baken Adviesgroep vormt een schakel tussen partners, de verzekeraars en de InsurTech sector. Wij hebben inmiddels meerdere whitepapers geschreven waarin wij InsurTech koppelen aan een specifieke markt.
Heeft u informatie nodig van een gerelateerd onderwerp?
Onze dienstverlening
/css/images/advies
/css/images/data
/css/images/rapporten