Marktrapporten

De data die wij verzamelen uit onze modellen, marktonderzoeken en concurrentieanalyses vormen de basis voor onze rapporten. Deze rapporten zijn voornamelijk gericht op de verzekeringsmarkt. Deze rapporten vormen voor vele verzekeraars vormen al jaren betrouwbare input voor product owners, marketeers en business developers.
Onze kernproducten zijn marktanalyses en prognoses van de Nederlandse verzekeringsmarkt. Deze worden onderbouwd vanuit eigen marktinzichten en macro-economische modellen. Wij maken in de rapporten een onderscheid tussen de uitgebreide jaarlijkse Verzekeringsmarktrapporten en de kleinere Brancherapporten die ieder kwartaal verschijnen.

  • Verzekeringsmarktrapporten. Jaarlijks totaaloverzicht van de Nederlandse verzekeringsmarkt op basis van de meest recente DNB-cijfers en zelf-ontwikkelde economische modellen. Bevat onder andere: premievolumes, lange termijn marktprognoses, economische trends, marktspelers en concurrentieanalyse. Baken Adviesgroep levert al 10 jaar verzekeringsmarktrapporten aan de top verzekeraars in Nederland. Verkrijgbaar voor zowel de schade als inkomensverzekeringsmarkt.
  • Schadebranches. Deelrapporten van de Nederlandse schadebranches, per branche: premievolume, aantal verzekeringen, gemiddelde premie, economische drijvers en belangrijkste trends. Ieder kwartaal worden de deelrapporten geüpdatet aan de hand van de laatste economische cijfers en marktramingen. Wij bieden de mogelijkheid tot afnemen van afzonderlijke branche of een selectie branches.
  • Inkomensbranches. Deelrapporten van de Nederlandse inkomensbranches, per branche: premievolume, aantal verzekeringen, gemiddelde premie, economische drijvers en belangrijkste trends. Ieder kwartaal geüpdatet aan de hand van laatste economische cijfers en marktramingen. Wij bieden de mogelijkheid tot afnemen van afzonderlijke branche of een selectie branches.
Naast de verzekeringsmarkten die in dit rapport worden beschreven bieden wij ook voor iedere deelmarkt, hoe klein ook, een marktanalyse en prognose.
Heeft u informatie nodig van een gerelateerd onderwerp?
Onze dienstverlening
/css/images/advies
Marktonderzoek & Advies
/css/images/data
Data
/css/images/rapporten
Rapporten