Nederlanders minder tevreden over financiële situatie

Hoe denken Nederlanders over hun financiële situatie in 2019? Wijzer in Geldzaken onderzocht het.
 
Ongeveer de helft van de Nederlanders bestempelt hun financiële situatie als goed tot zeer goed. Maar de ontevredenheid en onzekerheid zijn in het afgelopen jaar gestegen. Dit blijkt uit de Monitor financieel gedrag van Wijzer in geldzaken, uitgevoerd onder ruim 1.000 Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar.

Minder tevreden over financiële situatie

Nederlanders beoordelen hun financiële situatie even vaak als in 2017 als (zeer) goed. Toch is het aantal mensen dat zegt tevreden te zijn over hun financiële situatie gedaald. In 2017 zei zes op de tien Nederlanders tevreden te zijn, nu is dat ongeveer de helft. Daarnaast is ook het gevoel van controle over de financiële situatie afgenomen. In 2019 zegt iets meer dan zes op de tien het gevoel van controle te hebben, in 2017 was dit nog meer dan zeven op de tien.

 

Meer onzekerheid

Naast de tevredenheid is ook de onbezorgdheid afgenomen. In 2017 waren vier op de tien Nederlanders onbezorgd over hun financiële situatie, in 2019 is dit gedaald naar ongeveer drie op de tien. Ook hebben Nederlanders vaker moeite om niet over hun financiën na te denken. Zo piekeren een op de drie Nederlanders over hun geldzaken, terwijl dit in 2017 nog circa een op de vijf Nederlanders was. Daarnaast voelen ze zich gemiddeld vaker onzeker over hun financiële toekomst.

 

Hogere belastingen en zorgkosten

Een opvallende uitkomst in het onderzoek is dat hogere belastingen aanzienlijk vaker werden genoemd als reden voor de verslechtering van de financiële situatie dan in 2017. Een oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat het BTW- tarief is verhoogd van 6% naar 9%, en ook de energiebelasting is toegenomen. Ook worden de hoge zorgkosten vaak genoemd voor de (verwachte) verslechtering van de financiële situatie. Dit was tevens het geval in de voorgaande jaren.

Marktrapport Inkomen

Wilt u meer inzicht in de huidige stand van de Nederlandse Inkomensmarkt, en wilt u onze prognoses voor de toekomst weten? In juni brengen wij een nieuwe update voor het Marktrapport Inkomen uit. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Gerelateerde artikelen

Groei in letselschade platformwerkers

Met het groeiende aantal platformwerkers, lijkt ook de schadelast te groeien.

Lees verder

Autodiefstal top-5: juni 2019

Highlights autodiefstal juni ’19 In de eerste zes maanden van 2019 werden er 3.540 voertuigen gestolen, in…

Lees verder

Uitgaven aan SmartHome beveiliging stijgen explosief

Steeds meer consumenten investeren in slimme beveiligingsapparatuur.

Lees verder
Naar het nieuws