20% minder financieel intermediairs in 2020, kwaliteit neemt toe

Na een nieuwe analyse blijkt dat het aantal intermediairs blijft dalen. Ten grondslag aan deze daling liggen verschillende technologische ontwikkelingen in de financiële sector.

Financiële intermediairs staan flink onder druk: richting 2020 versnelt de digitalisering, de concurrentie wordt heviger en de markt niet veel groter. De behoefte aan financieel advies blijft maar, de manier waarop financieel advies wordt afgenomen verandert. Met als resultaat dat in het bemiddelingstraject een grote efficiencyslag wordt gemaakt. Dit zorgt voor minder fysieke advieskantoren en een verdere consolidatie onder financiële intermediairs. De gestelde eisen aan intermediairs zijn zwaarder geworden, daardoor liggen ook de kosten hoger.

Daarop volgend hebben technologische ontwikkelingen ook invloed op het aantal financiële intermediairs. Deze ontwikkelingen zorgen voor nieuwe adviesmodellen, zo stelt Laurens van Graafeiland, oprichter Baken Adviesgroep: “Tegenwoordig heeft 80% van de Nederlanders een smartphone, op deze telefoon worden ook financiële zaken geregeld. Een verzekering kan binnen vijf minuten worden afgesloten. Door de internettechnologie hebben klanten veel meer kennis en informatie beschikbaar. Een voorbeeld hiervan zijn vergelijkingssites. Waar voorheen een informatiekloof bestond tussen klant en aanbieder moeten financiële intermediairs nu waarde toevoegen aan hun diensten. Daarbij komt dat bijvoorbeeld zoals Volvo aankondigde, automaatschappijen in de toekomst zodra een volledig zelfrijdende auto een feit is, de aansprakelijkheid voor ongelukken op zich nemen. Voor intermediairs is het zeer onvoordelig wanneer je een auto kunt kopen inclusief verzekering. Daarmee vervalt hun functie volledig.”

Oprichter van het Adviesbureau Fred de Jong, concludeert afsluitend: “De verdergaande consolidatie in de financieel adviesmarkt zorgt voor minder fysieke adviesplekken. Maar de kwaliteit van deze advieskantoren is groter en hun ondernemerschap sterker. De uitdaging voor intermediairs is om bij de survivors te horen in 2020, dat vraagt om inzicht, visie en daadkracht.”


Plaats een reactie

Gerelateerd nieuws

externalId=bakenadviesgroep-detail-news-3.1.1&filter[active]=1
20-06-2019 // Rapporten
Consumptie huishoudens toenemende drijver achter bbp-groei

Door de afnemende Nederlandse export moet de bbp-groei met toenemende mate worden gedragen door consumptie van huishoudens. De relatie tussen woningmarkt en consumptie vormt een belangrijk risico voor deze groei.

14-06-2019 // Rapporten
DNB: Markt motor WA toont voorzichtig herstel

De markt voor wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen motorvoertuigen lijkt richting een voorzichtig herstel te gaan. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportages van verzekeraars aan DNB.

13-06-2019 // Actueel
InsurTech Lemonade actief in Duitsland

Lemonade heeft de oversteek naar Europa gemaakt, zo meldt de de Amerikaanse InsurTech via Twitter. Vanaf afgelopen dinsdag is de verzekeraar actief in Duitsland.

11-06-2019 // Wij zijn Baken
Aan het woord: Jorrim Prins

Jorrim werkt als Junior Data Analist bij Baken.