Airbnb: je huis onverzekerd verhuren

De explosieve groei van Airbnb zorgt voor meer dan alleen overlast en omzet. Steeds meer Nederlandse huishoudens bieden hun woning online aan, zonder dat deze hier voldoende voor verzekerd is. De populariteit van het online verhuurdersplatform en de stijgende huurprijzen dragen bij aan de groei. Met name de groei van het aantal particuliere verhuurders in de grote steden van Nederland.

Waar minder bij wordt stilgestaan is dat bestaande inboedel en aansprakelijkheidsverzekeringen slechts zeer beperkt tot geen dekking bieden voor verhuur via Airbnb. Dit wordt onder andere onderstreept door Independer en claimexpert CED.

Een analyse op basis van Airbnb data toont aan dat het aantal particuliere aanbieders in de Randstad dit jaar naar schatting met 64% zal groeien ten opzichte van 71% in het jaar daarvoor. Het aantal huishoudens dat hun woning via Airbnb aanbiedt komt daarmee uit op 17.654 in 2017. In 2014 lag dit aantal nog slechts op circa 2.800!

Naar verwachting zal de huidige groei van 64% de komende jaren terugvallen als gevolg van de kritische houding richting Airbnb vanuit gemeenten en VVE’s. Desondanks blijft het aantal groeien en zijn er naar schatting meer dan 63.000 huishoudens actief in de Randstad in 2020. In 2025 zal dit aantal richting de 290.000 huishoudens oplopen.

Internationaal zien we al enkele InsurTech startups die zich exclusief focussen op het verzekeren van de sharing-economy. Het Amerikaanse Slice Labs, gesteund door Munich Re, is een voorbeeld van een partij die zich richt op verzekeringen voor platformen als Airbnb en Uber. Voor de sterk verzadigde particuliere schadeverzekeringsmarkt zijn groeiende niches zoals Airbnb-verhuurders interessant. Een speciaal inboedelproduct, toegespitst op Airbnb verhuur kan voor deze markt een uitkomst bieden.

Plaats een reactie

Gerelateerd nieuws

externalId=bakenadviesgroep-detail-news-3.1.1&filter[active]=1
20-06-2019 // Rapporten
Consumptie huishoudens toenemende drijver achter bbp-groei

Door de afnemende Nederlandse export moet de bbp-groei met toenemende mate worden gedragen door consumptie van huishoudens. De relatie tussen woningmarkt en consumptie vormt een belangrijk risico voor deze groei.

14-06-2019 // Rapporten
DNB: Markt motor WA toont voorzichtig herstel

De markt voor wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen motorvoertuigen lijkt richting een voorzichtig herstel te gaan. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportages van verzekeraars aan DNB.

13-06-2019 // Actueel
InsurTech Lemonade actief in Duitsland

Lemonade heeft de oversteek naar Europa gemaakt, zo meldt de de Amerikaanse InsurTech via Twitter. Vanaf afgelopen dinsdag is de verzekeraar actief in Duitsland.

11-06-2019 // Wij zijn Baken
Aan het woord: Jorrim Prins

Jorrim werkt als Junior Data Analist bij Baken.