Daling aantal niet-woningen belangrijke factor in Brand Bedrijven branche

De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In het tweede kwartaal van 2017 registreerde het Kadaster meer dan 58.000 verkopen: 16% meer dan een jaar eerder. Het aanbod kan de vraag naar woningen op veel plaatsen niet aan, met grote prijsstijgingen tot gevolg. Maar hoe anders is het beeld wanneer we kijken naar de zakelijke markt? Ondanks de economische groei daalt voor het eerst in jaren het aantal niet-woningen in Nederland. Waar komt deze opvallende ontwikkeling vandaan en wat zijn de gevolgen voor het premievolume in de Brand Bedrijven branche?

Nederland kent 8,8 miljoen gebouwen, 88% hiervan zijn woningen. Alle andere gebouwen worden geregistreerd als niet-woningen. De niet-woningen worden opgedeeld naar bestemmingsfunctie waarvan industrie, winkel, logies en kantoorpand de grootste groepen zijn. De groep gevangeniscellen en overige gebouwen worden hier buiten beschouwing gelaten. Minus deze groepen waren er in het derde kwartaal van 2016 afgerond 702.500 niet-woningen.


Doorsnede niet-woningen

De doorsnede van het aantal niet-woningen eind 2016 is weergegeven in figuur 1. Meer dan een kwart van de gebouwen behoort tot de industrie gevolgd door 19% aan logies en winkels. De groei van het aantal niet-woningen stagneert al sinds eind 2014 en sloeg in het laatste kwartaal van 2016 om in een krimp die sindsdien enkel is toegenomen. Volgens de laatste voorlopige cijfers van het CBS zijn er 2,3% minder niet-woningen in Q3 2017 ten opzichte van 2016.

Een diepere analyse van de cijfers laat zien waar deze daling vandaan komt. De grootste procentuele dalingen vinden plaats in de logies-gebouwen: zomerhuisjes, hotels en pensions. In deze groep vindt veel sloop plaats en verandering van de gebruiksfuncties. Ook het aantal winkels en kantoorpanden daalt licht, ondanks de aantrekkende economie en groei van het aantal bedrijven. Het grootste lichtpunt in de branche is de industrie, waar het aantal gebouwen sinds mid-2016 weer snel stijgt. Dit correspondeert in grote lijnen met de recente opleving van de industriesector.

De gebouwen met meerdere functies zijn de snelst groeiende groep en deels een verklaring voor de daling in andere groepen. De oplevende economie lijkt met name een positief effect te hebben op het aantal verzamelgebouwen dat de afgelopen 5 jaar met 30% groeide.

Deze significante groei wordt voornamelijk gedreven door herbestemming van bestaande panden uit andere groepen. Sinds 2012 zijn er slechts 2,6 duizend nieuwe verzamelpanden gebouwd ten opzichte van de 4,7 duizend die door herbestemming zijn toegevoegd.


Aantal gebouwen neemt af

Het Nederlandse aanbod van niet-woningen is aan veranderen: het aantal gebouwen neemt af en in plaats van kantoorpanden en winkels komen er steeds meer verzamelgebouwen. Voor de zakelijke verzekeringsmarkt betekent dit op de lange termijn zowel een impact op het premievolume als op de risico’s in de markt. De branche voor zakelijke brandverzekeringen (Brand Bedrijven) had in 2015 een premievolume omvang van € 1.466 miljoen: ongeveer een kwart van de totale zakelijke schadeverzekeringsmarkt.

Uit de nieuwe marktramingen van Baken Adviesgroep blijkt het segment Gebouwenverzekeringen de grootste sub branche binnen Brand Bedrijven. Circa 60% van het premievolume komt voor de rekening van Gebouwen, met de overige 40% verdeeld over Inventaris/Goederen, Bedrijfsschade en Overig. De Gebouwen sub branche is als gevolg van groot belang voor de zakelijke Brand markt.Het dalend aantal niet-woningen heeft een negatief effect op het aantal verzekeringen in de branche. Het toenemend gebruik van verzamelpanden zal dit effect versterken: hoe minder ondernemingen een eigen pand bezitten hoe minder vraag er zal zijn naar gebouwenverzekeringen.

Er is daarentegen ook een positief effect te herkennen. De segmenten in het aantal niet-woningen die structureel groeien zijn industrie, verzamelpanden maar ook gezondheidszorg en bijeenkomst gebouwen. Uit een verkenning van Baken Adviesgroep blijkt dat de gemiddelde premie voor deze groepen hoger ligt dan van bijvoorbeeld kantoren, logies en winkels. Dit zou betekenen dat wanneer huidige trends doorzetten, de gemiddelde premie in de totale markt zal stijgen, en een boost zal geven aan het premievolume.

In onze prognose modellen lijkt het netto-effect van deze trend een lange termijn daling te zijn die richting 2021 afzwakt. De stagnatie van het aantal verzekeringen weegt zwaarder dan het positieve effect op de gemiddelde premie, die pas op de langere termijn een duidelijk effect lijkt te hebben. Als gevolg zal de Gebouwenverzekeringsmarkt de komende jaren verder onder druk komen te staan.

Ondanks economische groei leidt een veranderende vraag naar gebouwen vanuit bedrijven dus voor een lastige situatie in de branche. Verzekeringsmarkten met een krimpend premievolume zijn per definitie een uitdaging voor verzekeraars die marktaandeel en marge proberen te behouden ten opzichte van een vaste kostbasis. Wanneer huidige trends zich doorzetten kan de Gebouwenverzekeringen branche zich aan dit probleem-rijtje toevoegen.

Plaats een reactie

Gerelateerd nieuws

externalId=bakenadviesgroep-detail-news-3.1.1&filter[active]=1
05-08-2019 // Actueel
Post- en pakketbezorgers stoppen 25 keer per dag

In 2018 maakten Nederlandse bedrijfsbestelauto’s in totaal 813 miljoen stops. Het aantal bestelauto's neemt toe door de groeiende populariteit van ecommerce.

24-07-2019 // Actueel
Zorgen om groei letselschade platformwerkers

De platformeconomie zit in de lift. Maar met het groeiende aantal platformwerkers, lijkt ook de schadelast te groeien.

18-07-2019 // Data
Autodiefstal top-5: juni 2019

Welke auto's werden er in juni het meest gestolen? Je leest het hier.

16-07-2019 // Rapporten
Marktrapport Schade en Inkomen: eerste updates nu verkrijgbaar!

De eerste updates van onze Marktrapport Schade en Inkomen 2019 zijn nu beschikbaar.