De ontwikkeling van de zakelijke motormarkt

De ene sector heeft meer potentie dan de andere, maar de juiste doelgroepen identificeren blijkt voor veel verzekeraars lastig. Om u te helpen nemen wij de ontwikkeling van de zakelijke motormarkt onder de loep. In dit artikel kijken wij per deelmarkt (personenauto’s, bedrijfsauto’s en vrachtauto’s) naar wat voor u potentieel interessante markten zijn om op te focussen. De grootste groei voorspellen wij voor de bedrijfsauto’s in de bouwnijverheid, echter ook de vrachtauto’s in de transport en personenauto’s in de zakelijke dienstverlening doen het naar verwachting goed.

Aantal verzekeringen

zakelijke motorvoertuigen

Uit data van VWE, bureau voor voertuiginformatie en -documentatie, ontstaat een goed beeld van de verdeling van het aantal verzekeringen. Dit betreffen verzekeringen in de verschillende sectoren (zie tabel 1). Over het algemeen kan gesteld worden dat zakelijke motorvoertuigen het meest te vinden zijn bij leasebedrijven. De enige uitzondering hierop zijn de vrachtauto’s. Bij de vrachtauto’s geldt transport met 38% als grootste sector.

Het aandeel van leasebedrijven neemt gestaag toe. Ook hebben leasemaatschappijen de potentie om de verzekeringsmarkt voor zakelijke motorvoertuigen flink te verstoren. In veel gevallen hebben zij een dusdanig groot wagenpark dat het aantrekkelijk wordt om de WA-verzekeringen bij een eigen verzekeraar onder te brengen. Voor cascoschades maken ze afspraken direct met schadeherstellers. Leaseplan heeft bijvoorbeeld de WA-verzekeringen ondergebracht bij hun eigen verzekeraar Euro Insurances.

Model

De modellen die wij gebruiken voor onze marktverkenning zijn in de basis op dezelfde manier opgebouwd voor personenauto’s, bedrijfsauto’s en vrachtauto’s. Aan de hand van statistische analyse en logische correlatie hebben we bepaald welke factoren de meeste invloed hebben op het aantal zakelijke motorvoertuigen. Dit zijn bijvoorbeeld het aantal zzp’ers, het aantal bedrijven en aantal werknemers. Vervolgens hebben wij, opnieuw aan de hand van statistische analyse, de elasticiteit van het aantal bedrijfswagens met deze factoren vastgesteld. Elasticiteit wil zeggen: hoeveel invloed heeft een percentuele verandering in factor x op het aantal motorvoertuigen. De ontwikkeling van deze factoren voorspellen wij met Syn-Quenta, het macro-economisch model van Baken Adviesgroep.

Personenauto’s – Zakelijke dienstverlening

De markt voor zakelijke personenauto’s is zeer opmerkelijk omdat een relatief groot deel van deze markt in handen is van leasebedrijven en de autohandel. Tezamen beschikken zij over bijna 80% van het aantal zakelijke personenauto´s. Het aandeel van andere sectoren is relatief klein maar desalniettemin interessant voor verzekeraars. De sector waar wij hier op focussen is de specialistische zakelijke dienstverlening (SBI: M).

personenauto's

Bij personenauto’s zijn de drie relevantste factoren: het aantal zzp’ers, de omzet per bedrijf (meegenomen in het onderzoek zijn bedrijven met minimaal drie werknemers) en het aantal werknemers in het grootzakelijke segment. Deze sector telt relatief veel zzp’ers, en is bovendien conjunctuurgevoelig. Met een groeiende economie stijgt de omzet per bedrijf en het aantal werknemers in de grootzakelijke markt. Het aantal zzp’ers is echter het afgelopen jaar flink gedaald en zal naar verwachting verder dalen in 2017. Op basis van onze modellen voorspellen wij per saldo een groei van het aantal personenauto’s in deze sector van 1,9% in 2017 en 1,8% in 2018.

Bedrijfsauto’s – Bouw

In de markt voor bedrijfsauto’s staan verhoudingsgewijs minder voertuigen op naam van leasebedrijven of de autohandel. Samen hebben deze partijen ongeveer 45% van het aantal voertuigen op hun naam staan. Er zijn zeer grote verschillen tussen het aantal voertuigen per sector. De sector waar wij ons hier op richten is de bouwnijverheid.

bedrijfsauto's

Voor de bedrijfswagenmarkt zijn de invloedrijkste factoren de omzet en het aantal werknemers in het grootzakelijke segment. De afgelopen jaren is het aantal bedrijfswagens afgenomen in deze sector doordat de bouw lange tijd in reces zat. De bouw trekt echter aan en zal naar verwachting ook verder toenemen in de toekomst. We verwachten in 2017 een verdere groei van het aantal bedrijfsauto’s van 1,8%. In 2018 verwachten wij een groei van 1,5%.

Vrachtauto’s – Transport

De markt voor vrachtauto’s is een geconcentreerde markt. De transportsector is verantwoordelijk voor het grootste deel van de wagenparken en daarom focussen wij in onze marktverkenning op deze sector. Het aantal vrachtwagens in de transport is direct gecorreleerd aan het aantal gereden kilometers. Dat aantal gereden kilometers neemt steeds verder af en daarvoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. Ten eerste komen grondstoffen en halffabricaten in toenemende mate van dichter bij huis. Dit heeft te maken met een veranderende vraag van consumenten en just-in-time-voorraadstrategieën. Producenten hebben een grotere behoefte aan flexibele, snelle en betrouwbare levering. Afstand is daarbij een belemmerende factor. Ten tweede wordt de logistiek van de trasportsector steeds beter waardoor vrachtwagens efficiënter worden ingezet. Dit staat echter in contrast met het feit dat er door de aantrekkende economie meer wordt geconsumeerd en daarmee ook meer wordt vervoerd. Deze tegenstrijdigheid maakt de transportsector een interessante markt om te onderzoeken.

Transport

Ons model voor het aantal vrachtwagens in de transport is gebaseerd op het aantal gereden kilometers. Om die te voorspellen, gebruiken wij een model gebaseerd op het aantal bedrijven in het grootzakelijke segment (dit zijn de grootste afnemers van de transportsector). Op basis van dit model voorspellen wij in 2017 een groei van 1,4% en in 2018 een beperkte groei van 0,7%.

Conclusie

Al met al ziet het er voor alle drie de onderzochte sectoren rooskleurig uit en zien wij een toename in het aantal motovoertuigen. Al met al zien we dat deze sectoren ook tegen problemen aanlopen die de groei van het aantal zakelijke voertuigen beperkt. In de zakelijke dienstverlening wordt de groei van het aantal personenauto’s beperkt omwille van het feit dat het aantal zzp’ers naar verwachting afneemt. De transportindustrie wordt in groei beperkt vanwege efficiencyslagen waardoor de gebruikte vrachtwagens beter worden ingezet.

Plaats een reactie

Gerelateerd nieuws

externalId=bakenadviesgroep-detail-news-3.1.1&filter[active]=1
05-08-2019 // Actueel
Post- en pakketbezorgers stoppen 25 keer per dag

In 2018 maakten Nederlandse bedrijfsbestelauto’s in totaal 813 miljoen stops. Het aantal bestelauto's neemt toe door de groeiende populariteit van ecommerce.

24-07-2019 // Actueel
Zorgen om groei letselschade platformwerkers

De platformeconomie zit in de lift. Maar met het groeiende aantal platformwerkers, lijkt ook de schadelast te groeien.

18-07-2019 // Data
Autodiefstal top-5: juni 2019

Welke auto's werden er in juni het meest gestolen? Je leest het hier.

16-07-2019 // Rapporten
Marktrapport Schade en Inkomen: eerste updates nu verkrijgbaar!

De eerste updates van onze Marktrapport Schade en Inkomen 2019 zijn nu beschikbaar.