Inkomensverzekeringen markt groeit sterk in 2017

Zowel de markt voor ziekteverzuimverzekeringen als voor WIA-verzekeringen groeit naar verwachting. De markt voor WIA-verzekeringen groeit het sterkst als gevolg van een sterke stijging van de premie in percentage van de loonsom. Deze stijging komt door een samenvoeging van de WGA vast en WGA flex per 1 januari 2017. Wel is de inschatting dat er in het MKB per saldo meer bedrijven naar het UWV terugkeren dan eigenrisicodrager blijven. Bij ziekteverzuimverzekeringen komt de groei voornamelijk uit de groei van het gemiddelde loon en groei van het gemiddeld aantal werknemers per bedrijf.

Bij ziekteverzuim zijn ook steeds meer eigenrisicodragers voor de Ziektewet. Alleen verzekeren zij zich nog vrijwel niet, omdat het voornamelijk grote bedrijven betreft. Wet- en regelgeving speelt een belangrijke rol in deze markten. Zo onderzoekt de overheid de mogelijkheid om de verplichte loondoorbetaling voor MKB bedrijven terug te brengen van 2 naar 1 jaar of mogelijk nog korter. Dit kan potentieel grote invloed hebben op de markt voor collectieve inkomensverzekeringen.

De markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) staat onder druk. Het aantal zelfstandigen groeit weliswaar, maar de verzekeringsgraad daalt al jaren, voornamelijk bij zelfstandigen zonder personeel. Vergelijkingssites spelen hier ook in toenemende mate een rol. Er zijn verschillende alternatieven in de markt voor het sluiten van een – in de ogen van zelfstandigen – dure AOV.


Rapport

In ons nieuwe Marktrapport Inkomensverzekeringen 2017 uitgebreide analyses gemaakt van de markten voor AOV, ziekteverzuimverzekeringen en WIA-verzekeringen. Aan de hand van een cijfermatige analyse van de verschillende ontwikkelingen zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen vertaald in een economisch rekenmodel, waarmee voorspellingen gedaan kunnen worden. We gebruiken hiervoor onder meer ons Syn-Quenta model waarin we prognoses doen voor 50 sectoren in het bedrijfsleven. Nieuw dit jaar zijn InsurTech trends specifiek in deze markten. Voorbeeld hiervan zijn buitenlandse partijen die wearables gebruiken om ziekteverzuim arbeidsongeschiktheid terug te dringen.


Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag of wilt u in het algemeen meer weten over welke diensten wij bieden? Dan kunt u te allen tijden mailen naar info@bakenadviesgroep.nl.

Plaats een reactie

Gerelateerd nieuws

externalId=bakenadviesgroep-detail-news-3.1.1&filter[active]=1
05-08-2019 // Actueel
Post- en pakketbezorgers stoppen 25 keer per dag

In 2018 maakten Nederlandse bedrijfsbestelauto’s in totaal 813 miljoen stops. Het aantal bestelauto's neemt toe door de groeiende populariteit van ecommerce.

24-07-2019 // Actueel
Zorgen om groei letselschade platformwerkers

De platformeconomie zit in de lift. Maar met het groeiende aantal platformwerkers, lijkt ook de schadelast te groeien.

18-07-2019 // Data
Autodiefstal top-5: juni 2019

Welke auto's werden er in juni het meest gestolen? Je leest het hier.

16-07-2019 // Rapporten
Marktrapport Schade en Inkomen: eerste updates nu verkrijgbaar!

De eerste updates van onze Marktrapport Schade en Inkomen 2019 zijn nu beschikbaar.