Meer bedrijven, minder omzet

De sector heeft te maken met een aantal factoren die negatieve invloed hebben op de omzet ontwikkeling. De sector als geheel heeft steeds meer te maken met internationale concurrentie. Dit geeft een drukkend effect op de prijs.

Ook neemt de consumptie van energie in Nederland gestaag af. Dit is met name te merken in de consumptie van gas. Het grootste aandeel van de omzet in de energiesector wordt gegenereerd door de consumptie van gas. Deze is de afgelopen jaren flink gedaald. Er is flink veel aandacht voor energiezuinigheid. Door de zuiniger wordende gebouwen en de warmer wordende winters is voornamelijk het gasverbruik flink gedaald de afgelopen jaren.

In 2015 is de omzet in de energiesector met 7,1% gedaald. Op basis van de voorspellingen van Syn-Quenta, het economische forecast model van Baken Adviesgroep, wordt verwacht dat in 2016 de daling iets zal terugnemen naar 5,4%, in 2017 wordt een krimp verwacht van 5,3%. De verwachting is dat de daling in de consumptie van gas iets zal stabiliseren in 2016.


Uitkomsten

Een interessante uitkomst van Syn-Quenta is dat ondanks de sterke daling van de omzet er toch een groei van het aantal bedrijven in de energiesector wordt verwacht. Deze groei komt met name uit bedrijven met 10-50 werknemers. In 2007 waren er nog maar 19 bedrijven in deze groep in 2015 is dit aantal gegroeid naar 49. Ook het aantal bedrijven met 3-10 werknemers is flink gestegen in 2007 waren er ongeveer 60 bedrijven met 3-10 werknemer, in 2015 waren dit gemiddeld 118. Kortom binnen de energiesector is een interessante trend van schaalverkleining. Het is met name vanwege de opkomst van kleine bedrijven dat, ondanks de slechte economische omstandigheden, het bedrijfsaantal toeneemt. Syn-Quenta voorspeld dat deze schaalverkleining in 2016 en 2017 door blijft zetten. Het aantal FTE neemt naar verwachting wel af. De verwachting is dat in 2016 het aantal FTE met 2,4% zal dalen en in 2017 met 2,3%.

Om de bestaanszekerheid van deze sector in de verdere toekomst te garanderen moet het roer flink worden omgegooid. De sterke focus van de Nederlandse overheid op de BioBased economy kan potentieel nieuw leven blazen in een spartelende sector.


Meer informatie

Syn-Quenta is het economisch forecast model van Baken adviesgroep. Syn-Quenta maakt gedetailleerde voorspellingen voor onder andere omzet, bedrijfsaantallen, werknemersaantallen en loonsommen voor 18 sectoren en 50 branches in de Nederlandse economie. Als u interesse heeft in de voorspellingen van Syn-Quenta en wat deze kunnen doen voor uw organisatie kunt u mailen naar info@bakenadviesgroep.nl.

Plaats een reactie

Gerelateerd nieuws

externalId=bakenadviesgroep-detail-news-3.1.1&filter[active]=1
20-06-2019 // Rapporten
Consumptie huishoudens toenemende drijver achter bbp-groei

Door de afnemende Nederlandse export moet de bbp-groei met toenemende mate worden gedragen door consumptie van huishoudens. De relatie tussen woningmarkt en consumptie vormt een belangrijk risico voor deze groei.

14-06-2019 // Rapporten
DNB: Markt motor WA toont voorzichtig herstel

De markt voor wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen motorvoertuigen lijkt richting een voorzichtig herstel te gaan. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportages van verzekeraars aan DNB.

13-06-2019 // Actueel
InsurTech Lemonade actief in Duitsland

Lemonade heeft de oversteek naar Europa gemaakt, zo meldt de de Amerikaanse InsurTech via Twitter. Vanaf afgelopen dinsdag is de verzekeraar actief in Duitsland.

11-06-2019 // Wij zijn Baken
Aan het woord: Jorrim Prins

Jorrim werkt als Junior Data Analist bij Baken.