Nederlandse personenautomarkt één van de snelst groeiende in de Europese Unie

In het eerste kwartaal van 2017 werden in Nederland meer dan 120.000 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Ten opzichte van een jaar eerder was dit een groei van 70%, waardoor Nederland behoort tot één van de snelst groeiende personenautomarkten van Europese Unie (EU).

Overall groeide het aantal registraties in de EU afgelopen kwartaal met 27%. In totaal werden 4,3 miljoen nieuwe personenauto’s geregistreerd. Enkel in Griekenland groeide het aantal registraties harder dan in Nederland met 102%. Daarentegen is de Griekse markt aanzienlijker kleiner: met 21.000 registraties vormt het slechts een half procent van het totaal in de EU. Nederland is met bijna 3% het 8e land in omvang. De top-5 landen zijn goed voor drie kwart van alle nieuw geregistreerde auto´s, de top-10 voor bijna 90% van het totaal.

Wanneer we kijken naar het relatief aantal nieuwe registraties eindigt Nederland aanzienlijk lager op de ranglijst. Afgelopen jaar werden per 1000 Hollandse huishoudens 51 nieuwe personenauto’s geregistreerd ten opzichte van 67 in heel de EU. Nederland scoort opvallend genoeg dus lager dan landen zoals Tsjechië en Slovenië. Alle andere landen in de top-10, behalve Polen, hebben relatief meer registraties per huishouden dan Nederland.


Dutch personal car registrations among the fastest in the European Union

The first quarter of 2017 saw the registering of 120.000 new personal cars in the Netherlands. An increase of 70% compared to the previous year, which puts the Netherlands amongst the fastests growing personal car markets of the EU.

The EU as a whole experienced a 27% uptick in registrations in the previous quarter. A total of 4.3 million new cars were registered across the Union. Only in Greece did growth exceed that of the Netherlands. The Greek market grew by 102%, though the market is significantly smaller then its Dutch counterpart. The roughly 21.000 Greek registrations equalled just half a percentage point of the total EU market. The Netherlands accounted for 3% and ranks the 8th market in size. The top-5 markets together account for three quarters of all newly registered cars, the top-10 for nearly 90%.

Looking at the relative number of new registrations the Dutch market ranks much lower. In the previous year only 51 new cars were registered per household as opposed to 67 EU-wide. Remarkably, the Netherlands scores lower then countries such as the Chech Republic and Slovenia. All other top-10 countries, aside from Poland, have a higher number of relative registrations.

Plaats een reactie

Gerelateerd nieuws

externalId=bakenadviesgroep-detail-news-3.1.1&filter[active]=1
20-06-2019 // Rapporten
Consumptie huishoudens toenemende drijver achter bbp-groei

Door de afnemende Nederlandse export moet de bbp-groei met toenemende mate worden gedragen door consumptie van huishoudens. De relatie tussen woningmarkt en consumptie vormt een belangrijk risico voor deze groei.

14-06-2019 // Rapporten
DNB: Markt motor WA toont voorzichtig herstel

De markt voor wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen motorvoertuigen lijkt richting een voorzichtig herstel te gaan. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportages van verzekeraars aan DNB.

13-06-2019 // Actueel
InsurTech Lemonade actief in Duitsland

Lemonade heeft de oversteek naar Europa gemaakt, zo meldt de de Amerikaanse InsurTech via Twitter. Vanaf afgelopen dinsdag is de verzekeraar actief in Duitsland.

11-06-2019 // Wij zijn Baken
Aan het woord: Jorrim Prins

Jorrim werkt als Junior Data Analist bij Baken.