Ouderen leidend in overgang van bezit naar gebruik auto

Dat is de verrassende uitkomst van een analyse van Trend-Rx en Baken Adviesgroep naar de Nederlandse private lease markt. Ook neemt het belang van private lease in de verkoop van nieuwe auto’s snel toe.

In 2016 voorspelde het economisch bureau van ING dat het aantal private leasecontracten in 2020 100.000 stuks zou bedragen. Als de trend van de afgelopen jaren en maanden doorzet wordt dat aantal al in 2017 bereikt.


1


Sinds de introductie van de private leaseauto in 2013 is het aantal leasecontracten bijna verachtvoudigd. Weliswaar nam de procentuele groei in 2016 af, in absolute aantallen steeg het aantal private leasecontracten substantieel. De introductie dit jaar van meer flexibele contracten lijkt een belangrijke bijdrage te leveren aan de verdere doorbraak van private lease.

Vooral jongeren zouden gevoelig zijn voor meer flexibele contracten door de lagere zekerheid die zij hebben in het economisch leven. Een analyse van onder andere cijfers van het VNA toont echter dat met name ouderen steeds vaker private leasecontracten afsluiten. Zowel in absolute als procentuele zin groeit het aantal private leasecontracten voor 46+ plussers aanzienlijk sneller dan in jongere categorieën. In de categorieën 56-65 en 66+ steeg het aantal contracten met respectievelijk 105% en 128%. In geen enkele andere leeftijdscategorie steeg het aantal contracten met meer dan 77%. De verrassende conclusie is dat vooral ouderen hun bezit opgeven en overgaan op gebruik in plaats van eigendom. Jongere generaties lopen hier nog ver op achter.


2


De vraag is of dit goed nieuws is voor de auto-industrie. Nieuwe, meer winstgevende, auto’s werden vooral aan ouderen verkocht. Als deze doelgroep overstapt naar private leasecontracten die lage marges hebben verdwijnt hun meest lucratieve doelgroep. Het aandeel van private lease in de verkoop van nieuwe auto’s stijgt snel. In 2013 was dit minder dan 2%. In 2016 is dit gestegen naar 9,5%. Dit is vooral slecht nieuws omdat veel mensen kiezen voor private leaseauto’s met een lage cataloguswaarde. Dit zet de marges van nieuwe verkopen nog verder onder druk.

Slecht nieuws dus voor de auto-industrie. Hun meest rendabele doelgroep stapt langzaam over naar producten met steeds lagere marges. Maar ook slecht nieuws voor de verzekeringsindustrie. In plaats van individuele, winstgevende cascoverzekeringen raken zij productie kwijt aan wagenpark specialisten en leasemaatschappijen met eigen verzekeraars. De toch al beroerde resultaten in hun portfolio’s komen zo nog verder onder druk te staan.

Goed nieuws echter voor de leasemaatschappijen. Vooralsnog stijgt het aantal klanten dat zij bedienen. Het beste nieuws is echter voor de oudere generaties. Niet alleen beschikken ze over relatief lage kosten over nieuwe auto’s. Ook blijken zij ineens leidend in hippe maatschappelijke ontwikkelingen.

Plaats een reactie

Gerelateerd nieuws

29-09-2017 //
Daling aantal niet-woningen belangrijke factor in Brand Bedrijven branche

Volgens de laatste voorlopige cijfers van het CBS zijn er 2,3% minder niet-woningen in Q3 2017 ten opzichte van 2016.

27-07-2017 //
Ouderen leidend in overgang van bezit naar gebruik auto

In de overgang van bezit van auto’s naar gebruik van auto’s zijn ouderen leidend.

06-07-2017 //
Operationele kosten schadeverzekeraars afgelopen jaren structureel gestegen

Schadeverzekeraars moeten zwaar in hun kosten blijven snijden om concurrerend te blijven.

14-06-2017 //
Hoge prijs voorkomt definitieve doorbraak elektrische auto’s

De elektrificering van het Nederlandse wagenpark verloopt nog altijd langzaam.