Preventie en serviceverlening: het nieuwe verzekeren?

Wie de berichtgeving rondom de verzekeringswereld in de gaten houdt valt één ding op. Je kan niet om de doemscenario’s heen. Deze scenario’s gaan over de toekomst van de schadeverzekeraars. Neem bijvoorbeeld het recente DNB-rapport waarin de autoriteit zich kritisch uitlaat over de toekomstbestendigheid van de sector[1]. De oplossing voor de druk op het bestaande verdienmodel wordt vaak gezocht in de hoek van digitale innovatie en ontwikkelingen zoals FinTech en InsurTech. In toenemende mate is er oog voor compleet nieuwe verdienmodellen. Preventie en serviceverlening wordt vaak genoemd: is Prevention-as-a-Service het verzekeringsmodel van de toekomst?

Er zijn een aantal oorzaken aan te wijzen voor de instabiliteit van het huidige verzekeringsmodel en het bijbehorende negatieve toekomstbeeld. Zowel de concurrentiedruk als hoge, inflexibele kostenbasis verdampen de reeds kleine marges op de belangrijke productgroepen. Zetten deze trends door dan ligt de totale bruto gecombineerde ratio’s met drie jaar op 110. In de motorrijtuigen branche zou dit zelfs uitkomen op 130.

Voertuigenbranche

Daarnaast worden verzekeraars ook geconfronteerd met technologische ontwikkelingen die structureel risico’s beperken. Smart technologieën van auto’s tot huishoudens en fabrieken versterken risicomanagement en zullen de schadelast op de lange termijn drukken[2]. Tegelijkertijd hebben verzekeraars ook te maken met een sterk individualiserende bevolking die nog steeds wantrouwig staat tegenover verzekeraars. Dit gekoppeld aan het feit dat men steeds beter wordt in het inschatten van persoonlijke risico’s toornt stevig aan het bestaansrecht van verzekeraars. Verzekeraars bestaan bij de gratie dat er een aanzienlijk en niet perfect in te schatten risico is voor schade en men dit zodoende collectief wil afdekken. Het “verdwijnen van risico” maakt dit op de lange termijn minder noodzakelijk of zelfs overbodig.


Van financieel product naar ervaring

Een verdienmodel gebaseerd op het vergoeden van schade lijkt gedoemd in een wereld waar technologie de risico’s steeds verder inperkt. De rol de van verzekeraars ligt nu primair na het plaatsvinden van schade: het afhandelen van ingediende claims.

Wat hieraan voorafgaat zijn elementen van preventie en service: hoe wordt schade voorkomen? En hoe kan schade in brede zin worden opgevangen en afgehandeld?

Deze verschuiving past in het beeld wat ook in andere sectoren speelt: sell an experience not a product. De verzekeraar biedt niet een financieel product aan maar de ervaring van een gerust en veilig gevoel. De focus ligt op het voorkomen van schade en het bijstaan van de klant in het geval van schade. Een schadegeval brengt los van de traumatische ervaring veel ellende, in de vorm van bureaucratie, met zich mee. Verzekeraars hebben in de huidige situatie zelf een aandeel in de administratie rondom het indienen, afhandelen en uitkeren van claims. Wanneer het hele administratieve proces afgehandeld is, is de financiële compensatie veelal het enige wat verzekeraars bieden. Dit speelt uiteindelijk in op een klein onderdeel van de behoefte van de klant en neemt niet de kopzorgen die schade met zich meebrengen weg. De service rondom het voorkomen en afhandelen van schade is nu ondergeschikt aan het verzekeren.

Dit kan anders! Wanneer onverhoopt schade plaatsvindt kan de verzekeraar alles uit handen nemen. De familie Jansen is op vakantie naar Frankrijk, maar in Nederland staat hun huis in brand. Via geïnstalleerde smart rookmelders (onderdeel van het servicepakket) krijgt de verzekeraar melding van de brand direct binnen en wordt de familie ingelicht door de veiligheidsdiensten. De verzekeraar regelt direct een goed onderkomen en gaat bezig de schade administratief af te handelen en de schade te repareren. Zo levert de verzekeraar een dienst die direct inspeelt op de behoefte van de klant.


De omslag is begonnen

Enkele verzekeraars zijn al bezig om deze omwenteling te maken. Zo is de Goudse recent een zakelijk preventie-abonnement gestart waarbij het instaleren van preventie materiaal een onderdeel is van de service. Aan de particulieren kant zien we onder andere Interpolis met het ThuisVeilig pakket. De verschuiving van financieel-product naar preventie-service is wellicht de lange-termijn oplossing voor de instabiele verzekeringssector.


[1] DNB (2016) “Visie op de toekomst van de verzekeringssector”.
[2] Zie o.a. Baken Adviesgroep (2016) “Smart Homes & schadelast” en Fred de Jong & Baken Adviesgroep (2017) InsurTech & innovatie in de co-assurantiemarkt “.

Plaats een reactie

Gerelateerd nieuws

externalId=bakenadviesgroep-detail-news-3.1.1&filter[active]=1
05-08-2019 // Actueel
Post- en pakketbezorgers stoppen 25 keer per dag

In 2018 maakten Nederlandse bedrijfsbestelauto’s in totaal 813 miljoen stops. Het aantal bestelauto's neemt toe door de groeiende populariteit van ecommerce.

24-07-2019 // Actueel
Zorgen om groei letselschade platformwerkers

De platformeconomie zit in de lift. Maar met het groeiende aantal platformwerkers, lijkt ook de schadelast te groeien.

18-07-2019 // Data
Autodiefstal top-5: juni 2019

Welke auto's werden er in juni het meest gestolen? Je leest het hier.

16-07-2019 // Rapporten
Marktrapport Schade en Inkomen: eerste updates nu verkrijgbaar!

De eerste updates van onze Marktrapport Schade en Inkomen 2019 zijn nu beschikbaar.