Schadeverzekerings- markt wordt nieuwe richting ingestuurd

Slechte resultaten

Ondanks dat in 2015 verzekeraars hun bedrijfskosten wisten te verminderen, leidde dit niet tot een verbetering van het behaalde resultaat. De bruto combined ratio, de geleden schade plus bedrijfskosten als percentage van de bruto geboekte premie, verslechterde voor het vijfde jaar op rij tot een kritiek niveau van 99%. De penibele situatie is ook de DNB niet ontgaan en de toezichthouder roept verzekeraars opnieuw op actie te ondernemen. Wanneer gekeken wordt naar de individuele deelmarkten wordt duidelijk dat de resultaten per markt sterk verschillen. Motorrijtuigen en transport zijn verliesgevend terwijl de overige markten zich tussen de 85% en 100% bevinden.

Naast de behaalde zwakke resultaten in de schadeverzekeringsmarkt daalde ook het totale volume in de markt met meer dan een half procent. Ook hier zijn de verschillen tussen de deelmarkten echter groot: de zakelijke motorrijtuigen markt groeit terwijl andere segmenten juist krimpen. Het samenspel van deze ontwikkelingen zet de markt op scherp, wat zich heeft vertaald naar een sterke focus op innovatie en de eerste zichtbare tekenen van marktconsolidatie.


Innovatie

De recente ontwikkelingen omtrent Nationale Nederlanden en Delta Lloyd passen binnen deze context. Daarnaast zal innovatie op de lange termijn een sterke impact hebben op het verzekeringslandschap. Een groot aantal startups onder het label InsurTech werkt wereldwijd aan de verzekeringen van de toekomst. Technologische ontwikkelingen zoals blockchain, Big Data en drones worden door deze startups gebruikt. Zij worden gebruikt om bijvoorbeeld claims efficiënter af te handelen of risico’s beter in te schatten.

Het blijft de vraag of bestaande verzekeraars met deze trend meegaan en voldoende kunnen innoveren. Of dat ze ruimte laten voor nieuwe partijen om de schadeverzekeringsmarkt te betreden. Kunnen startups uitgroeien tot nieuwe marktspelers en wat zijn de kansen voor partijen als Google of Apple. Baken Adviesgroep schets in het rapport voorbeelden van beiden: de startup Lemonade uit New York en de samenwerking van Google met Allianz in Frankrijk. De impact van deze trends en innovaties op het verzekeringsbedrijf is de focus van aankomende publicaties van Baken Adviesgroep.


Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag of wilt u in het algemeen meer weten over welke diensten wij bieden? Dan kunt u te allen tijden mailen naar info@bakenadviesgroep.nl.

Plaats een reactie

Gerelateerd nieuws

externalId=bakenadviesgroep-detail-news-3.1.1&filter[active]=1
20-06-2019 // Rapporten
Consumptie huishoudens toenemende drijver achter bbp-groei

Door de afnemende Nederlandse export moet de bbp-groei met toenemende mate worden gedragen door consumptie van huishoudens. De relatie tussen woningmarkt en consumptie vormt een belangrijk risico voor deze groei.

14-06-2019 // Rapporten
DNB: Markt motor WA toont voorzichtig herstel

De markt voor wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen motorvoertuigen lijkt richting een voorzichtig herstel te gaan. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportages van verzekeraars aan DNB.

13-06-2019 // Actueel
InsurTech Lemonade actief in Duitsland

Lemonade heeft de oversteek naar Europa gemaakt, zo meldt de de Amerikaanse InsurTech via Twitter. Vanaf afgelopen dinsdag is de verzekeraar actief in Duitsland.

11-06-2019 // Wij zijn Baken
Aan het woord: Jorrim Prins

Jorrim werkt als Junior Data Analist bij Baken.