SmartHomes en Schadelast

Het risico op schade wordt door innovatie en slimme technologieën substantieel verlaagd. Slimme auto’s ontwijken paaltjes en SmartHomes rapporteren problemen voordat er schade ontstaat. Aan de hand van een nieuw model analyseert Baken Adviesgroep, met behulp van data van CED, de lange termijn impact van SmartHomes op de schadelast in de brand woonhuis markt.

De risico’s die mensen in het dagelijkse leven lopen bepalen de vraag naar verzekeringen. Deze risico’s veranderen mee met de tijd waardoor nieuwe verzekeringen ontstaan en andere verdwijnen. Door middel van technologische vooruitgang zijn we steeds beter in staat risico’s te beperken. De meest recente stap in deze ontwikkeling is smart technologie: apparaten die met elkaar in verbinding staan en een “slim” netwerk kunnen vormen. De potentie van deze apparaten om schades te voorkomen is groot. Ondanks dat deze ontwikkelingen zich in een snel tempo voortzetten, wordt slechts in beperkte mate stil gestaan bij de gevolgen die deze trend heeft voor de schadeverzekeringsmarkt.

De trend van smart producten biedt een interessant aanknopingspunt voor lange termijn scenario’s. Baken Adviesgroep heeft zich specifiek gericht op de brand woonhuis markt en een impact-analyse gemaakt van de ontwikkelingen op het gebied van smart homes. De adoptie van verschillende SmartHome producten is in kaart gebracht en gelinkt aan data over oorzaken van schade bij huishoudens. De focus ligt hierbij op de lange termijn: hoe ontwikkelt de smart home trend zich de komende 10 jaar en hoe beïnvloedt dit de schadelast?

Van slimme thermostaat naar SmartHome

Het antwoord op deze vraag begint bij de slimme thermostaat. De opkomst van de slimme thermostaat vormt het fundament van de Nederlandse SmartHome. Schattingen van het aantal huishoudens dat vandaag de dag een slimme thermostaat aan de muur heeft lopen van circa 5% tot meer dan 10%. Voornamelijk jongere huishoudens, tussen de 20 en 40 jaar stappen over; ouderen zijn minder geneigd te kiezen voor deze technologie.

Vanuit het schade perspectief biedt een slimme thermostaat nog geen vanzelfsprekend voordeel: deze apparaten zijn voornamelijk gericht op gebruiksvriendelijkheid en energiezuinigheid, niet op schadepreventie. De slimme thermostaat is desondanks relevant voor onderzoek naar SmartHomes.

Het aanschaffen van een slimme thermostaat is voor de meeste huishoudens de eerste stap in de richting van een SmartHome. Deze huishoudens zijn eerder geneigd meer smart home producten aan te schaffen zoals slimme rookmelders, watermelders en beveiligingscamera’s. Deze producten dragen wél positief bij aan schadepreventie en creëren gezamenlijk daadwerkelijke smart homes. De adoptie van slimme thermostaten fungeert daarmee als index van de bereidheid van huishoudens om SmartHome producten aan te schaffen.

De adoptie van smart home producten

Het aantal slimme thermostaten, rookmelders, watermelders en beveiligingscamera’s zal de komende 10 jaar toenemen. Om een prognose hiervan te maken kan het beste worden gekeken naar aankoopintentie-enquêtes en de redenen waarom huishoudens kiezen voor SmartHome. Waar de slimme thermostaat voornamelijk voorziet in het gemak van automatisering, wordt veiligheid steevast aangevoerd als het belangrijkste motief. Huishoudens wereldwijd zien de meeste potentie van SmartHomes op het gebied van beveiliging; automatisering, gemak en geldbesparing volgen pas hierna.
Daarnaast is leeftijdsklasse een belangrijke factor in de adoptie van SmartHomes. De meest prominente supporters voor deze producten bevinden zich zoals verwacht onder de 20 tot 40 jarigen. De interesse voor producten verschilt aanzienlijk per leeftijdsklasse. Zo zijn bijvoorbeeld 65+’ers meer geïnteresseerd in slimme beveiligingscamera’s dan de leeftijdsklassen onder hen. Dit betekent dat demografie invloed heeft op hoe de SmartHomes van de toekomst eruit gaan zien.

smart homes

Drie SmartHome scenario’s

Deze inzichten, gecombineerd met data-analyse en input vanuit eigen modellen heeft Baken Adviesgroep vertaald naar een nieuw model. Het SmartHome model biedt een raamwerk waarin lange termijn prognoses van de schadelast gemaakt worden aan de hand van verschillende SmartHome scenario’s. Voor dit artikel zijn drie specifieke scenario’s doorgerekend: geen SmartHome adoptie, geleidelijke smart home adoptie en snelle SmartHome adoptie.

De resultaten van de drie scenario’s zijn in de figuur hieronder weergegeven ten opzichte van referentiejaar 2015. De meest linker kolom laat de totale schadelast en verdeling naar oorzaken zien voor het jaar 2015 (bron: trendrapport Property Baken Adviesgroep, CED). Deze cijfers kunnen licht afwijken van andere cijfers over 2015 doordat in het model correcties zijn gemaakt voor uitschieters in de schadefrequentie en gemiddeld schadebedrag ten opzichte van eerdere jaren. Door het corrigeren van deze uitschieters kan een eerlijkere vergelijking worden gemaakt met de verwachte situatie over 10 jaar.

Het eerste scenario (2025 I) is de schadelast wanneer enkel de trends in schadefrequentie en schadebedrag van de afgelopen vijf jaar worden doorgerekend en er geen rekening wordt gehouden met de geleidelijke opkomst van SmartHomes. In principe is dit identiek aan de veronderstelling dat SmartHomes geen effect zullen hebben op de schades bij huishoudens. De totale schadelast stijgt onder dit scenario met bijna 9%. Het aandeel van de categorie stormschade en overig groeit met ruim een derde tot 19% van het totaal door noodweer en klimaatveranderingen.

Het tweede scenario (2025 II) is gebaseerd op een geleidelijke adoptie van SmartHome-producten vergelijkbaar met de afgelopen twee jaar. Vanuit de adoptie van slimme thermostaten wordt gesimuleerd hoeveel mensen ook slimme rookmelders, watermelders en beveiligingscamera’s aanschaffen. Verondersteld wordt dat deze slimme producten de kans op de aan het product gerelateerde schade verkleinen. Opnieuw worden ook bestaande trends in schadefrequentie en schadebedrag meegenomen in de analyse. Onder dit scenario daalt de totale schadelast met circa 3%. SmartHomes zorgen ervoor dat, ondanks de groei van het aantal huishoudens, de schadelast uit brandschades op peil blijft en de last uit inbraak en diefstal schades sterk wordt teruggedrongen.

Wanneer de adoptie van SmartHome producten snel groeit wordt de potentie van deze technologie pas echt duidelijk. Scenario drie (2015 III) schetst deze situatie en volgt los van de versnelde adoptie dezelfde assumpties als scenario twee. De versnelde adoptie die hier geïllustreerd wordt kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van energiemaatschappen of verzekeraars die de afname van SmartHome bundels (slimme thermostaat én rookmelder én watermelder) succesvol weten te stimuleren. Het resultaat voor de schadelast is duidelijk: deze daalt in dit scenario met ruim 10% tot circa €1,04 miljard. De last uit waterschade wordt door de brede adoptie van watermelders met bijna één derde teruggebracht ten opzichte van 2015. Ook in vergelijking met scenario twee zijn er significante verbeteringen: zo verminderd de schadelast uit brandschades nog eens met bijna 10%.

Wat daarnaast duidelijk wordt is dat in een SmartHome samenleving, de invloed van noodweer op de schadelast groot is. De afgelopen vijf jaar was het aandeel van stormschades in de totale schadelast gemiddeld 6% met uitschieters tussen de 14% (2013) en 2% (2014). Onder beiden SmartHomescenario’s ligt dit boven de 20%. In combinatie met de volatiliteit die met deze soort schades gepaard gaat zal dit leiden tot grote schommelingen in de schadelast; schommelingen die in de huidige situatie al direct invloed hebben op de resultaten.

Een niet te onderschatten ontwikkeling

Deze scenario’s schetsen de impact die SmartHomes kunnen hebben op de schadelast in de brand woonhuis markt. Uiteraard zijn deze prognoses verbonden aan een aantal assumpties die in de praktijk getest moeten worden. Zo zal nader onderzoek een scherpere invulling moeten geven aan hoe smart producten de schadefrequentie beïnvloeden. Ook over de adoptiesnelheid van verschillende SmartHome producten kan gespeculeerd worden. Wat echter vast staat is dat deze apparaten er komen en dat veel huishoudens meer dan alleen de temperatuur digitaal gaan monitoren. Uit wat voor apparaten de toekomstige SmartHomes bestaan wordt sterk beïnvloedt door het type huishouden: leeftijd, maar ook inkomen en andere karakteristieken spelen hierbij een rol. Dit betekent dat de uiteindelijke impact van SmartHomes op de schadelast verschillend zal zijn per portefeuille. De potentiële impact van SmartHomes op de lange termijn is daarmee een niet te onderschatten ontwikkeling voor verzekeraars.

Plaats een reactie

Gerelateerd nieuws

externalId=bakenadviesgroep-detail-news-3.1.1&filter[active]=1
05-08-2019 // Actueel
Post- en pakketbezorgers stoppen 25 keer per dag

In 2018 maakten Nederlandse bedrijfsbestelauto’s in totaal 813 miljoen stops. Het aantal bestelauto's neemt toe door de groeiende populariteit van ecommerce.

24-07-2019 // Actueel
Zorgen om groei letselschade platformwerkers

De platformeconomie zit in de lift. Maar met het groeiende aantal platformwerkers, lijkt ook de schadelast te groeien.

18-07-2019 // Data
Autodiefstal top-5: juni 2019

Welke auto's werden er in juni het meest gestolen? Je leest het hier.

16-07-2019 // Rapporten
Marktrapport Schade en Inkomen: eerste updates nu verkrijgbaar!

De eerste updates van onze Marktrapport Schade en Inkomen 2019 zijn nu beschikbaar.