Verzekeraars moeten de personenautomarkt verlaten


Amsterdam, 18 mei 2017 – De Nederlandse schadeverzekeringsmarkt krimpt ook zonder technologische disruptie met 13% de komende tien jaar. Vooral de automarkt loopt harde klappen op. Daarom wordt er gepleit voor herbezinning binnen de sector. Dit stellen Baken Adviesgroep en Trend-Rx in het rapport ‘Schademarkt in 2026 over de toekomst van de Nederlandse schademarkt dat 22 mei wordt gepubliceerd.

Baken en Trend-Rx verwachten geen disruptie door grootschalige technologische innovatie. Dit wordt pas na 2030 verwacht. Toch is er sprake van substantiële premiedalingen. Op de particuliere markt daalt het premievolume 19% en op de zakelijke markt 7%. Vooral het particuliere autosegment wordt met een volumedaling van 31% hard geraakt. Ook zal de winstgevendheid zeer laag blijven.

Op lange termijn wordt een gematigde economische groei verwacht. Dit leidt tot relatieve verarming en lagere waarde van bezit. Zo daalt het aantal verkochte nieuwe auto’s met een derde. De veroudering van het wagenpark zorgt voor een daling van de gemiddelde premies. De zware concurrentie, veroorzaakt door een groot aantal spelers van vergelijkbare omvang, stuwt deze ontwikkeling verder. Hierdoor herstelt de winstgevendheid van het autosegment niet. Door onder andere deze reden moeten verzekeraars in de kosten snijden.

Technologische doorbraken

De veel besproken technologische doorbraken vinden vooral plaats in de administratieve afhandeling. Alleen al op de particuliere markt moeten verzekeraars de komende tien jaar € 630 miljoen besparen. “Zowel de omzet- als kostenontwikkeling zijn forse uitdagingen”, Aldus Arno Onink, oprichter van Trend-Rx. “Vooral omdat wij niet verwachten dat nieuwe markten hoge premievolumes opleveren.”

Daniël Koudijs, marktanalist bij Baken Adviesgroep voegt het volgende toe: “De sector zal in aanloop naar de echt grote technologische doorbraken rond 2030 moeten werken aan een zachte landing van het huidige business model. De huidige focus op micro-innovatie als antwoord op marktontwikkelingen leidt de aandacht af van de uitdagingen op strategische gebied.”


Meer informatie

Betreffend onderzoek is een samenwerking tussen Baken Adviesgroep en Trend-Rx. Het rapport kwantificeert de schademarkt tot 2026. De kosten van het rapport bedragen € 425,- Excl. BTW.

Baken Adviesgroep is een marktonderzoeksbureau gespecialiseerd in het leveren van maatwerk data en rapporten voor de verzekeringsbranche. Trend-Rx is een data gedreven, evidence based onderzoeksbureau dat trends onderzoek en vertaalt in concrete acties.Noot voor de redactie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Daniël Koudijs (dkoudijs@bakenadviesgroep.nl) of Arno Onink (arno.onink@trend-rx.nl). Meer informatie vindt u op onze website www.bakenadviesgroep.nl en www.Trend-Rx.nl.

Plaats een reactie

Gerelateerd nieuws

29-09-2017 //
Daling aantal niet-woningen belangrijke factor in Brand Bedrijven branche

Volgens de laatste voorlopige cijfers van het CBS zijn er 2,3% minder niet-woningen in Q3 2017 ten opzichte van 2016.

27-07-2017 //
Ouderen leidend in overgang van bezit naar gebruik auto

In de overgang van bezit van auto’s naar gebruik van auto’s zijn ouderen leidend.

06-07-2017 //
Operationele kosten schadeverzekeraars afgelopen jaren structureel gestegen

Schadeverzekeraars moeten zwaar in hun kosten blijven snijden om concurrerend te blijven.

14-06-2017 //
Hoge prijs voorkomt definitieve doorbraak elektrische auto’s

De elektrificering van het Nederlandse wagenpark verloopt nog altijd langzaam.