Woonlastenverzekeringsmarkt kantelt

De woonlastenverzekering betaalt vaste lasten zoals de hypotheek of huur door wanneer iemand ziek of werkloos is. De woonlastenverzekeringsmarkt is aantal jaar geleden in een slecht daglicht geraakt. Bekend werd toen dat adviseurs torenhoge provisies kregen voor het afsluiten van deze verzekeringen. Soms tot wel 70%. Daarnaast bleek de uitbetaling in de praktijk in veel gevallen niet plaats te vinden. Sindsdien daalt het aantal woonlastenverzekeringen gestaag. Inmiddels zijn de zaken wel veranderd. In 2013 is er een provisieverbod gekomen voor complexe financiële producten waar de woonlastenverzekeringen ook onder vallen. Hierdoor heeft de adviseur geen belang meer bij een andere polis te adviseren dan degene die het beste voor de betreffende situatie is.

Voorheen zat de provisie in de premie opgenomen, het verbod heeft er zodoende ook voor gezorgd dat de gemiddelde premie sindsdien sterk is gedaald. Daarnaast zijn sinds dat jaar ook de hypotheekregels voor renteaftrek veranderd. Om recht op hypotheekrenteaftrek te hebben bij de aankoop van een eerste huis moet deze binnen dertig jaar volledig worden afgelost tenminste volgens een annuïtair schema (er moet maandelijks zowel rente als aflossing betaald worden).

De veranderingen hebben hun effect gehad. Verwacht wordt dat het aantal verzekeringen niet snel zal stoppen met dalen. Toch neemt de daling van de markt naar verwachting sterk af. In 2015 daalde het totaal geboekte premievolume ongeveer met -3,1%. Voor 2016 als 2017 wordt een daling van slechts -0,3% verwacht. Hiermee zou de markt op een kantelpunt kunnen zijn. Oorzaak van het mogelijke kantelpunt is waarschijnlijk de stijgende gemiddelde hypotheeksom voor nieuw afgesloten hypotheken. De gemiddelde premie daalde in 2015 met zo’n -2,5%. In 2016 stabiliseert de gemiddelde premie tot zo’n € 375 per jaar.

Ter vergelijking: in 2013 bedroeg deze ongeveer € 400 per jaar.

Of de verzekering ook van zijn slechte naam af komt zal moeten blijken. In ieder geval lijkt een eerste stap gezet.


Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit artikel een vraag of wilt u in het algemeen meer weten over welke diensten wij bieden? Dan kunt u te allen tijden mailen naar info@bakenadviesgroep.nl.

Plaats een reactie

Gerelateerd nieuws

externalId=bakenadviesgroep-detail-news-3.1.1&filter[active]=1
27-03-2019 //
Aan het woord: Anna Buijsman

Anna is Data Specialist bij Baken.

20-03-2019 //
Loonsom groeit komende jaren minder hard

Dit blijkt uit ons recent gepubliceerde Marktrapport Inkomen 2019.

15-02-2019 //
Aan het woord: Lucas Berndsen

Wat doet een Junior Business Analist bij Baken

30-01-2019 //
Bluepaper Expertgroep ‘Payments in SmartHome’ nu te downloaden!

Hoe ziet de payment en customer journey eruit in het opkomende SmartHome ecoysteem? En wat betekent dit voor producenten, retailers maar ook verzekeraars?