‘The Smart Home Journey 2019-2020’ van start

Ook dit jaar neemt Baken Adviesgroep deel aan de SmartHome expertgroep van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow. Op 29 mei is de expertgroep ‘The Smart Home Journey 2019-2020’ officieel van start gegaan. Het thema van dit jaar bouwt verder op de bevindingen van de expertgroep in 2018, waarin de vraag ‘Hoe kopen consumenten binnen het ideale smarthome ecosysteem?’ centraal stond.


Bluepaper
De onderzoeksresultaten uit 2018 werden gepubliceerd in de bluepaper ‘Payments in SmartHome’. De belangrijkste take-aways in het paper waren: 1) dat het aantal transacties in een SmartHome omgeving exponentieel toeneemt en 2) dat retailers en andere partijen intensief zullen moeten samenwerken om de veranderende verdienmodellen het hoofd te kunnen bieden. Download de bluepaper van vorig jaar hier.


Onderzoeksvraag
Op basis van de onderzoeksresultaten van vorig jaar heeft de expertgroep van 2019 een nieuwe onderzoeksvraag opgesteld:

Hoe ontwikkelen we een succesvolle end-2-end SmartHome propositie?

Daarbij wil de expertgroep de volgende deelvragen onderzoeken:

1. Wat maakt een SmartHome propositie succesvol?
a) Uit welke componenten bestaat een succesvolle SmartHome propositie?
b) Wat is daarbij belangrijk voor de consument en de merchant?
c) Hoe wordt vertrouwen in een SmartHome ecosysteem gewaarborgd?

2. Hoe richten we de samenwerking in de keten in (bv. retailer, producent, PSPer, leverancier, telco (apparaat) en platform) om een end-2-end
propositie te realiseren?

Ook dit jaar zal de expertgroep op diverse momenten in het jaar bij elkaar komen, om uiteindelijk in het eerste kwartaal van 2020 een nieuw bluepaper te publiceren. Houd onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.


Marktrapport Schade 2019
Het SmartHome platform biedt nieuwe kansen voor verzekeraars op het gebied van e-commerce 2.0. Met name als het gaat om het leveren van aanvullende service en modulaire pay-per-use verzekeringen. Wilt u meer weten over de impact van SmartHome op de Schademarkt? In juni publiceren wij een eerste update van het Marktrapport Schade. Neem contact met ons op of ga naar Marktrapport Schade 2019.Plaats een reactie

Gerelateerd nieuws

externalId=bakenadviesgroep-detail-news-3.1.1&filter[active]=1
20-06-2019 // Rapporten
Consumptie huishoudens toenemende drijver achter bbp-groei

Door de afnemende Nederlandse export moet de bbp-groei met toenemende mate worden gedragen door consumptie van huishoudens. De relatie tussen woningmarkt en consumptie vormt een belangrijk risico voor deze groei.

14-06-2019 // Rapporten
DNB: Markt motor WA toont voorzichtig herstel

De markt voor wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen motorvoertuigen lijkt richting een voorzichtig herstel te gaan. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportages van verzekeraars aan DNB.

13-06-2019 // Actueel
InsurTech Lemonade actief in Duitsland

Lemonade heeft de oversteek naar Europa gemaakt, zo meldt de de Amerikaanse InsurTech via Twitter. Vanaf afgelopen dinsdag is de verzekeraar actief in Duitsland.

11-06-2019 // Wij zijn Baken
Aan het woord: Jorrim Prins

Jorrim werkt als Junior Data Analist bij Baken.