Schadeverzekeringen

Het ‘Marktrapport Schade 2017’ geeft inzicht in de Nederlandse markt voor schadeverzekeringen onderbouwd met trends en ontwikkelingen die de markt vormgeven.

De cijfers die De Nederlandsche Bank (DNB) rapporteert zijn leidend voor onze modellen. Belangrijk om te noemen is dat wij onze modellen steeds meer onderbouwen met ‘big data’. Hierdoor zijn wij beter in staat de echte omvang van de markt in te schatten. In dit rapport wordt per schademarkt een inschatting gemaakt van het totale premievolume, inclusief dat van partijen die niet (geheel) aan DNB verslag uitbrengen.

Inhoud van het marktrapport


Het rapport is opgedeeld in acht hoofdstukken: marktspelers en de Nederlandse economie komen aan bod en er worden verschillende schadeverzekeringsmarkten toegelicht. Ook macro-economische en demografische ontwikkelingen worden genoemd. Tot slot worden de marktspelers, marktomvang, marktaandelen en resultaatontwikkeling gepresenteerd. De verzekeringsmarkten die aan bod komen zijn: personenauto particulier, brand woonhuis, motor zakelijk en brand zakelijk.

Bedrijvigheid en risico’s in de Nederlandse economie vormen het fundament voor de vraag naar verzekeringen. Daarnaast spelen verschillende macro-economische indicatoren een belangrijke rol als input voor de verzekeringsmodellen. Syn-Quenta, ons macro-economisch forecast model, levert de ramingen van onder andere bedrijfsomzetten, aantallen bedrijven en werkzame personen (fte).

Wat bieden wij?

Uitgebreide cijfermatige voorspellingen voor de ontwikkeling van het aantal verzekeringen en de gemiddelde premie. Het resultaat vormt een prognose voor het verzekeringsvolume.

Het rapport kan in zijn geheel eenmalig, inclusief updates óf gedeeltelijk worden afgenomen. We bieden ook een samenvatting en online dashboard aan. Alleen de komende updates (per kwartaal) afnemen is ook mogelijk. Daarnaast bieden wij ook maatwerk aan. Wilt u specifieke informatie over een deelmarkt? Dieper ingaan op bijvoorbeeld personenauto particulier? Dan horen wij dat graag!
Heeft u informatie nodig van een gerelateerd onderwerp?
Heeft u informatie nodig van een gerelateerd onderwerp?
Onze dienstverlening
/css/images/advies
Marktonderzoek & Advies
/css/images/data
Data
/css/images/rapporten
Rapporten