Marktrapporten

Onze kernproducten zijn marktanalyses en prognoses van de Nederlandse verzekeringsmarkt. Deze worden onderbouwd vanuit eigen marktinzichten en macro-economische modellen

De data uit deze modellen, onze marktonderzoeken en concurrentieanalyses vormen de basis voor het Marktrapport. Hiermee leveren wij al jaren betrouwbare input voor consultants, product owners, marketeers en business developers.

Wij maken een onderscheid tussen de uitgebreide jaarlijkse Marktrapporten en de kleinere Brancherapporten.

  • Marktrapporten Schade en Inkomen. Jaarlijks totaaloverzicht van de Nederlandse verzekeringsmarkt op basis van de meest recente DNB-cijfers en zelf-ontwikkelde economische modellen. Bevat onder andere: premievolumes, lange termijn marktprognoses, economische drivers en trends, marktspelers en concurrentieanalyses. Baken Adviesgroep levert sinds 2011 verzekeringsmarktrapporten aan de top verzekeraars in Nederland. Verkrijgbaar voor zowel de Schade als Inkomensmarkt.

  • Brancherapport Schade. Deelrapport van afzonderlijke branches binnen de Nederlandse Schademarkt. Geschikt voor als u geïnteresseerd bent in een individuele branche. Bevat premievolume, aantal verzekeringen, gemiddelde premie, economische drijvers en belangrijkste trends. Ieder kwartaal worden de Brancherapporten geüpdatet aan de hand van de laatste economische ramingen en marktcijfers. Mogelijkheid tot afnemen van afzonderlijke branche of een selectie branches.

  • Brancherapport Inkomen. Deelrapport van afzonderlijke branches binnen de Nederlandse Schademarkt. Geschikt voor als u geïnteresseerd bent in een individuele branche. Bevat premievolume, aantal verzekeringen, gemiddelde premie, economische drijvers en belangrijkste trends. Ieder kwartaal worden de Brancherapporten geüpdatet aan de hand van de laatste economische ramingen en marktcijfers. Mogelijkheid tot afnemen van afzonderlijke branche of een selectie branches.
De Marktrapporten of Brancherapporten voorzien u van alle marktinformatie over de Nederlandse verzekeringsmarkt die uw nodig heeft.

Trendrapporten en Whitepapers

Naast de marktrapportages die frequent worden gepubliceerd zijn er ook speciale rapporten die eenmalig of eens in de aantal jaar worden gelanceerd:

  • Marktraming Financiële Intermediairs. In samenwerking met Adviesbureau Fred de Jong presenteren wij een lange termijn raming van de financiële intermediair markt voor 2020. Naast het aantal intermediairs en de omzet in de markt worden onder andere ook de belangrijkste trends zoals digitalisering en regelgeving geanalyseerd.

  • De schademarkt in 2026. Onderbouwde, kwantitatieve lang termijn analyses die onderscheid maken tussen de verschillende branches zijn zeldzaam. Visiestukken en disruptieve scenario’s in de verzekeringssector daarentegen zijn er voldoende. In dit rapport, in samenwerking met Arno Onink (Trend-Rx), worden de dominante trends becijferd die de particuliere en zakelijke branches voor de komende 10 jaar zullen bepalen. In dit rapport hebben wij oog voor technologie, economie, de demografie en marktdynamiek.

  • CED Trendrapport. CED is Europees schadeherstel-expert in de Mobility (Motor), Property (Brand) en Vitality (Letselschade) branches. Baken Adviesgroep ontwikkelt aan de hand van de verschillende databronnen van CED verschillende trendrapporten voor de branches. Deze rapporten zijn bedoeld om iedereen met interesse in schadelast en herstel inzicht te geven in recente ontwikkelingen.
Als databureau en kennispartij in de verzekeringssector staat Baken Adviesgroep dichtbij de veranderingen in de branche. Wij delen deze kennis graag, en presenteren op regelmatige basis nieuwe Whitepapers over onderwerpen als:

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Wij staan u graag te woord om uw organisatie te voorzien van passend advies.
/css/images/foto-baken-2

Gerelateerd nieuws

externalId=bakenadviesgroep-dienst-5.2.1&filter[active]=1&filter[category]=Rapporten
20-06-2018 // Rapporten
Het nieuwe Trendrapport Mobility 2018 van CED & Baken Adviesgroep is hier!

Het Trendrapport Mobility geeft meer inzicht in schadecijfers voor personenauto’s en bestelauto’s.

19-05-2017 // Rapporten
Verzekeraars moeten de personenautomarkt verlaten

De Nederlandse schadeverzekeringsmarkt krimpt ook zonder technologische disruptie met 13% de komende tien jaar.

16-02-2017 // Rapporten
Vernieuwde Marktrapporten 2017

De tweede update Q2 van onze marktrapporten gaan bijna de deur uit. In deze update zijn aan de hand van nieuwe cijfers van het afgelopen kwartaal de markt cijfers en prognoses bijgesteld.

08-11-2016 // Rapporten
Schadeverzekerings- markt wordt nieuwe richting ingestuurd

De stijgende schadelast bij verzekeraars in de schadeverzekeringsmarkt overschaduwt de gerealiseerde kostenreducties. Dit voert de druk in de markt op tot een nieuw niveau.