Rapporten

De rapporten van Baken Adviesgroep richten zich op het snijvlak van economie en verzekeringsmarkt.

We benaderen de verzekeringsmarkt vanuit een breed perspectief, gebaseerd op jarenlange marktervaring, onderzoek en expertise in economische en technologische trends.

De rapporten kennen een sterk data-driven karakter en worden online aangeboden via ons Baken Platform.

Marktrapport
 • Marktrapport Financieel Intermediair

  Marktoverzicht en prognose van de distributieketen: zelfstandige fin. adviseurs, adviseur concerns, volmachten, serviceproviders, banken, (her)-verzekeraars. Analyse van aantal aanbieders in de keten, overnames en trends, belangrijkste ontwikkelingen en prognose.
 • Marktrapport Inkomen

  Het Marktrapport Inkomen geeft een compleet overzicht van de Nederlandse Schadeverzekeringsmarkt, verzekeraars, trends en economie. Overzicht marktaandelen verzekeraars, groei premievolume, operating ratio’s en BCR. Prognose marktomvang productgroepen: AOV-Zelfstandigen, Ziekteverzuim, WIA en Ongevallen.
 • Marktrapport Schade

  Het Marktrapport Schade geeft een compleet overzicht van de Nederlandse Schadeverzekeringsmarkt, verzekeraars, trends en economie. Overzicht marktaandelen verzekeraars, groei premievolume, operating ratio’s en BCR. Prognose marktomvang productgroepen: Personenauto Particulier, Inboedel, Bestelauto, Aansprakelijkheid, Transport en meer.
 • Trendrapport Property 2019

  Hoe staat de brandverzekeringsmarkt ervoor als het gaat om aantallen schades, schadebedragen en oorzaken van schade? In samenwerking met het CED presenteert Baken het Trendrapport Property 2019. Met onder andere trendanalyses, schadecijfers en een special over stormschade.
 • Trendrapport Mobility 2018

  Hoe ontwikkelt de mobiliteitsbranche zich in termen van schade en disruptieve trends? In samenwerking met het CED publiceren we het Trendrapport Mobility,  met concrete cijfers en de laatste trends in de Motorbranches. Met onder andere cijfers over schadelast en diefstal.
 • Trendrapport Vitality 2017

  Jaarlijks doen 150.00 Nederlanders op vakantie een beroep op een alarmcentrale. In dit Trendrapport Vitality, ontwikkeld in samenwerking met CED en SOS International, belichten we de laatste ontwikkelingen en cijfers met betrekking tot hulpverlening in het buitenland.
 • AOV Monitor 2017

  De AOV-Monitor is een uitgebreid marktonderzoek naar arbeidsongeschiktheid onder zelfstandigen met onder andere de marktbeschrijving en de ontwikkeling van het premievolume, gemiddelde premies en aantal verzekeringen.

Wie zijn onze klanten