Rapporten

Wij ontwikkelen jaarlijks een aantal rapporten, een aantal hiervan worden per kwartaal geüpdatet en zijn onder andere te volgen via ons online dashboard.

Met onze rapporten leveren wij up-to-date informatie waarmee onze klanten noodzakelijke beslissingen nemen. Wij laten met onze (markt)rapporten zien wat organisaties moeten weten, doen en veranderen.
Onze corebusiness en daarmee kernexpertise is het doen van marktonderzoek. Wij hebben een speciale focus op de verzekeringsbranche maar onze data en interesse gaat verder dan dat. Als adviesbureau ambiëren wij een breed scala klanten te bedienen met op maat en strategisch advies.

Methode

Met onze dienstverlening bieden wij fact-based advies met een innovatieve no-nonsense aanpak. Ondersteund door ons diepteonderzoek kunnen wij elke organisatie begeleiden in moeilijke tijden. Wij komen tot concrete en onderbouwde marktinzichten aan de hand van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Door middel van onze rekenmodellen, interne- en/of externe analyse, doelgroepanalyse en marktanalyse geven wij gericht marktadvies. Zo kunnen wij voor elke sector of branche verschillende scenario’s schetsen.

Een markt- en concurrentieanalyse vormt de basis voor het bepalen van een strategie. De inzichten uit deze externe analyses worden door klanten gebruikt in combinatie met een interne analyse als input voor de strategie, doelgroep keuzes, marketingplannen en productontwikkeling.
Wij worden ingeschakeld om een vraagstuk, waar niet een voor de hand liggend antwoord op is, te beantwoorden. Dit leidt vaak tot specifieke onderzoeken die wij speciaal voor klanten ontwikkelen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Wij staan u graag te woord om uw organisatie te voorzien van passend advies.
/css/images/foto-baken-2

Gerelateerd nieuws

19-05-2017 //
Verzekeraars moeten de personenautomarkt verlaten

De Nederlandse schadeverzekeringsmarkt krimpt ook zonder technologische disruptie met 13% de komende tien jaar.

16-02-2017 //
Vernieuwde Marktrapporten 2017

De tweede update Q2 van onze marktrapporten gaan bijna de deur uit. In deze update zijn aan de hand van nieuwe cijfers van het afgelopen kwartaal de markt cijfers en prognoses bijgesteld.

08-11-2016 //
Schadeverzekerings- markt wordt nieuwe richting ingestuurd

De stijgende schadelast bij verzekeraars in de schadeverzekeringsmarkt overschaduwt de gerealiseerde kostenreducties. Dit voert de druk in de markt op tot een nieuw niveau.

07-11-2016 //
Brandschades trendrapport Baken Adviesgroep en CED

Het aantal brandschades dat wordt geclaimd op brandverzekeringen neemt af. Dit terwijl het gemiddelde bedrag toeneemt.