Marktrapporten Schade en Inkomen

Sinds 2011 is het Marktrapport van Baken Adviesgroep hét jaarlijkse overzicht en naslagwerk van de verzekeringsmarkt. Met een compleet marktbeeld van premievolumes, marktspelers en economisch onderbouwde prognoses leveren wij al jarenlang een duidelijke visie op de Nederlandse verzekeringssector.

Markt- en brancheonderzoek

Op basis van de officiële DNB cijfers, macro-economische modellen en eigen onderzoek schetsen we in het Marktrapport de ontwikkeling van de markt en een vooruitblik voor de komende jaren. Voor Schade en Inkomen bieden wij twee gescheiden rapporten aan.
Daarnaast leveren we ook kleinere rapporten: de Brancherapporten.

 

Kernstatistieken per verzekeringsbranche

Voor iedere particuliere en zakelijke branche in het rapport presenteren wij de kernstatistieken van de afgelopen 5 jaar en de komende 3 jaar. Hiervoor gebruiken wij onze eigen verzekeringsmarkt-modellen, die wij continu verder ontwikkelen. Met deze modellen krijgt u een grondig overzicht van de factoren die de prognoses en de ontwikkeling van uw markt bepalen.
Ook verzekeringen van bestelauto’s dreigen verliesgevend te worden.
De afgelopen jaren werd hier nog winst op gemaakt. In 2017 is deze echter bijna verdwenen, doordat het aantal schades per voertuig sterk is gestegen. Waarschijnlijk is de bloeiende economie (waardoor bestelauto’s meer kilometers maken) hier een belangrijke factor in.

 

Inzicht in macro-economische drijvers

Naast verzekeringsdata bevatten de rapporten ook macro-economische cijfers en prognoses. Deze data is essentieel  voor een compleet overzicht van de ontwikkelingen binnen uw branche. Dit geldt zowel voor de particuliere (onder andere het aantal huishoudens, inkomen) als zakelijke markten (onder andere het aantal bedrijven, zelfstandigen en omzetten). Voor de Personenautobranche betekent dit bijvoorbeeld cijfers over autobezit, nieuwe autoverkopen en de leeftijd van het wagenpark. Voor de Verzuimbranche voegen we achtergrondcijfers als verzuimpercentage en leeftijd beroepsbevolking toe.

 

Verschuiving van marktspelers en -aandelen.

De overnamegolf die door het Nederlandse verzekeringslandschap gaat, zorgt voor continue verschuivingen in marktaandelen en aantal spelers. Daarnaast leidt een stijgende schadelast en vaste kostenstructuur voor problemen in vele branches. In het Verzekeringsmarkt-rapport zetten we deze ontwikkelingen uiteen en presenteren we per partij de belangrijkste ratio’s en cijfers.

 

Impact van disruptieve scenario’s

InsurTech, self-driving auto’s, platformwerk en e-commerce:  disruptieve trends hebben steeds meer impact op  de markt. Ook maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing en verstedelijking spelen een steeds grotere rol. In het Marktrapport is veel aandacht voor dergelijke langetermijn-scenario’s. Op basis van deze scenario’s leveren wij een kwantitatief en onderbouwd beeld van de invloed van disruptieve factoren op de verschillende branches. Denk bijvoorbeeld aan de impact van verstedelijking op het aantal auto’s en daarmee de Personenautobranche. Of hoe de groei van het aantal zzp’ers de AOV-branche beïnvloedt.

 

Download het informatieblad

Benieuwd naar de pricing van de modules en een voorbeeld inhoudsopgave? Download hieronder het informatieblad Marktrapporten

PDF - Marktrapport Schade

Meer informatie?

Kom in contact. Heeft u vragen over de Marktrapporten of wilt u meer informatie over onze diensten? Kom in contact met onze collega Daniël Koudijs. 

 

Kom in contact met Daniël

Wie zijn wij?

Baken Adviesgroep is een data- en adviesbureau met een frisse blik en vernieuwende analyses. Ons team is een mix van jong talent en ervaren consultants die vooruitdenken. Gedreven door de nieuwste toepassingen op het gebied van machine-learning leveren we onderzoeken en rapporten met een eigen kijk. Graag komen we met u in contact over de mogelijkheden.