AOV-Monitor

In 2017 lanceerde Baken Adviesgroep de AOV-Monitor: een uitgebreid marktonderzoek naar arbeidsongeschiktheid onder zelfstandigen. De AOV-Monitor gaat in op veel vragen die in de markt onbeantwoord blijven, wat deels te wijten is aan de complexiteit van het product. De specifieke data die productmanagers nodig hebben ontbreekt, doordat huidige marktcijfers over de AOV te grof en onnauwkeurig zijn.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Peter Mulder van Improof Research. In de editie van 2018 gaat de AOV-Monitor dieper in op de inkomensbescherming voor zzp’ers en mkb’ers en geeft het meer informatie over alle alternatieve manieren waarop zzp’ers zorgen voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Wat bieden wij?

Het onderzoek bestaat uit een marktbeschrijving en de ontwikkeling van het premievolume, gemiddelde premies en aantal verzekeringen. Dit wordt gebaseerd op basis van verschillende databronnen, aangevuld met een grootschalig enquêteonderzoek (n=1.000 zzp en n=200 mkb).

Kwantitatief Gedetailleerde marktbeschrijving

Het kwantitatieve deel van het onderzoek bestaat uit betrouwbare cijfers over de marktontwikkeling:
 • Verzekeringsgraad naar sector;
 • Marktprognose en premievolumes;
 • Marktaandelen;
 • Typen AOV;
 • Inzichten toegespitst naar verschillende sectoren;
 • Wijze van oriëntatie.

Kwalitatief Diepgaande en gedetailleerde informatie voor actiegerichte marketing

In dit deel van het onderzoek wordt onder meer gekeken naar de marktpotentie.
 • Welke redenen zijn er om geen AOV te sluiten? Er zijn altijd meerdere redenen om geen AOV te sluiten. Deze brengen wij nauwkeurig en gewogen in kaart.
 • Dekkingen en dienstverlening.
 • Beoordeling bemiddelingskosten.

Nieuw in 2018

 • Focus op verschillende oplossingen voor inkomensbescherming van zzp’ers: welke alternatieven bestaan er voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering?
 • Bekendheid en interesse andere inkomens beschermende producten:
  • Ongevallenverkering;
  • Inkomensbeschermer voor woonhuis;
  • ORV, zowel los als in hypotheek;
  • WIA;
  • Eerder opgebouwde pensioenvoorzieningen (spaarvoorzieningen, zzp-pensioen, levensverzekering, huis, etc.);
  • Broodfondsen.

Wat ontvangt u?

De volledige AOV-Monitor kost € 8.900. Bij afname ontvangt u:
 • Rapport AOV-Monitor met (~50 pagina's) grafieken, tabellen, conclusies en analyses over onderwerpen als marktaandelen, oriëntatie, dekkingen en aanvullende dienstverlening.
 • Volledig tabeloverzicht (Excel) met doorsnedes van het onderzoek. Voor elke vraag circa 40 tabelingangen waaronder AOV-bezit, sectoren (9) en leeftijdscategorie (3).
Een voorbeeld van enkele vragen en doorsnedes die de AOV-Monitor biedt vindt u hier.

Aan de hand van het AOV-onderzoek kan je als marketeer actiegerichte marketing ontwikkelen. Wij schetsen scenario’s die de marktpotentie in kaart brengt en duidelijke handvatten biedt. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd.

Klik hier voor alle informatie over de AOV-Monitor 2018.Heeft u informatie nodig van een gerelateerd onderwerp?
Onze dienstverlening
/css/images/advies
/css/images/data
/css/images/rapporten