Marktrapport Schade en Inkomen

Sinds 2011 is het Marktrapport van Baken Adviesgroep het jaarlijkse overzicht en naslagwerk van de verzekeringsmarkt. Met een compleet marktbeeld van premievolumes, marktspelers en economisch onderbouwde prognoses leveren wij al jarenlang een duidelijke visie op de Nederlandse verzekeringssector. Sinds 2017 voorzien we de verzekeringsmarkt ook door het jaar heen van updates en nieuwe inzichten.

Op basis van de officiële DNB cijfers, macro-economische modellen en eigen onderzoek schetsen we in het Marktrapport de ontwikkeling van de markt en een vooruitblik voor de komende jaren. Voor Schade en Inkomen bieden wij twee gescheiden rapporten aan.

Naast het Marktrapport bieden wij ook kleinere rapporten aan: de Brancherapporten. Deze rapporten kunt u afnemen wanneer u geïnteresseerd bent in een selectie specifieke branches. Zie hiervoor ons overzicht van de Schadebranches en Inkomensbranches.

In het Marktrapport vindt u onder meer:
  • Premievolumes, aantal verzekeringen, gemiddelde premie en economische drijvers per verzekeringsbranche;
    Voor iedere particuliere en zakelijke branche in het rapport presenteren wij deze kernstatistieken van de afgelopen 5 jaar en de komende 3 jaar vooruit. Baken Adviesgroep heeft hiervoor eigen verzekeringsmarkt modellen gebouwd en door de jaren heen verbeterd. Met deze modellen kunt u duidelijk zien welke factoren bepalend zijn voor de prognoses en de ontwikkeling van uw markt.
  • Macro-economische drijvers achter de verzekeringsbranches;
    Naast verzekeringsdata bevatten de rapporten ook macro-economische cijfers en prognoses die essentieel zijn om de ontwikkeling van de branches te volgen. Dit geldt voor zowel voor de particuliere (onder andere het aantal huishoudens, inkomen) als zakelijke markten (onder andere aantallen bedrijven, zelfstandigen en omzetten). Voor de Personenautobranche betekent dit bijvoorbeeld additionele cijfers over autobezit, nieuwe autoverkopen en de leeftijd van het wagenpark. Voor de Verzuimbranche zijn achtergrondcijfers als verzuimpercentage en leeftijd beroepsbevolking toegevoegd.
  • Inzicht in verschuivingen tussen marktspelers en brancheresultaten.
    De overnamegolf die door het Nederlandse verzekeringslandschap gaat zorgt voor continue verschuivingen in marktaandelen en aantal spelers. Daarnaast leidt een stijgende schadelast en vaste koststructuur voor problemen in vele branches. In het Verzekeringsmarktrapport worden deze ontwikkelingen uiteengezet en per partij de belangrijkste ratio’s en cijfers gepresenteerd.
Inzicht in de disruptieve scenario's rond uw markt
Kennis van technologische trends en disruptieve ontwikkelingen is belangrijk: InsurTech startups, self-driving auto’s, maar ook de vergrijzing wordt steeds meer een bepalende factor. In het Marktrapport is veel aandacht voor dergelijke lange termijn scenario’s. Op basis van scenario’s leveren wij een kwantitatief en onderbouwd beeld van de impact van disruptieve factoren op de verschillende branches. Denk bijvoorbeeld aan de impact van verstedelijking op het aantal auto’s en daarmee de Personenauto branche. Of hoe de groei van het aantal zzp’ers de AOV-branche beïnvloedt.

Breed, modulair aanbod
Het aanbod binnen de Marktrapporten is breed. Welke onderdelen u precies afneemt is afhankelijk van uw eigen keuze. Meer informatie over de inhoudsopgave, modules en pricing van de Marktrapporten kunt terugvinden op de pagina's Marktrapport Schade 2019 en Marktrapport Inkomen 2019.

.
Heeft u informatie nodig van een gerelateerd onderwerp?
Onze dienstverlening
/css/images/advies
/css/images/data
/css/images/rapporten