Trendrapport Mobility

Baken Adviesgroep brengt in samenwerking met schade-expert CED de Trendrapporten Mobility, Property en Vitality uit. De Trendrapporten bevatten concrete cijfers en de laatste trends en ontwikkelingen in de Motor-, Brand- en Letselschade branches.

Het Trendrapport Mobility is tot stand gekomen door een uitgebreide analyse van de schadedata van CED door Baken Adviesgroep. Als een van de grootste spelers in de schade-herstelbranche beschikt CED over een enorme hoeveelheid data op dit gebied. Baken Adviesgroep is als data-partner van CED verantwoordelijk geweest voor het bewerken en analyseren van deze data en het vertalen naar inzichtelijke conclusies.

Schadelast aan personenauto's en bestelauto's blijft stijgen

Autoverzekeringen worden steeds verliesgevender. De forse toename in het aantal aanrijdingen en het gemiddelde schadebedrag zorgde er vorig jaar voor dat verzekeraars op elke euro premie naar schatting 22 cent toe moesten leggen. Dit blijkt uit het Trendrapport Mobility 2018, de follow-up op het Trendrapport Mobility uit 2016.

De meest opvallende conclusies uit het rapport zijn:
 • Het Nederlandse wagenpark blijft groeien.
  Inmiddels rijden er bijna 9,5 miljoen auto’s rond. Oftewel 94 auto’s op elke 100 huishoudens.
 • Ondanks alle maatregelen van verzekeraars blijft de schadelast stijgen.
  Volgens prognoses was dit in 2017 meer dan 2,9 miljard euro, een stijging van 7% ten opzichte van 2016. De voornaamste oorzaak is de groei van het wagenpark.
 • Het aantal schades door aanrijdingen stijgt fors (10%).
  Afleiding door smartphonegebruik is een belangrijke factor, maar ook de toegenomen drukte op de weg speelt mee.
 • Minder diefstal, maar meer schade.
  Ondanks het afnemende aantal schadegevallen van diefstallen en inbraken stijgt het gemiddelde schadebedrag. Duurdere auto’s, auto-accessoires maar ook duurdere spullen in de auto (smartphones) zijn hiervoor de belangrijkste oorzaak.
 • Ook verzekeringen van bestelauto’s dreigen verliesgevend te worden.
  De afgelopen jaren werd hier nog winst op gemaakt. In 2017 is deze echter bijna verdwenen, doordat het aantal schades per voertuig sterk is gestegen. Waarschijnlijk is de bloeiende economie (waardoor bestelauto’s meer kilometers maken) hier een belangrijke factor in.

Verschillende trends sturen richting Mobility-as-a-Service
Opkomende trends, zoals deelauto's en zelfrijdende auto's, zorgen voor veranderingen in het speelveld van de Mobility sector. "Over deze trends valt dagelijks wat te lezen en het is vervolgens moeilijk om hype van realiteit te scheiden. In dit rapport proberen we op een heldere manier de veranderingen in kaart te brengen door te focussen op bestaande cijfers en onderzoeken", aldus Daniël Koudijs, manager Baken Adviesgroep. "Hoe mobiliteit er over 10 jaar uitziet is niet te zeggen. Dat de bestaande businessmodellen van verzekeraars en schadeherstelbedrijven voor een uitdaging komen te staan, is gegarandeerd."

Aanhaken en bijblijven
Met het trendrapport wil CED de discussies én innovaties in de verzekeringsbranche voeden met concrete cijfers en gefundeerde perspectieven. “Onze insteek is dat de hele mobiliteitsbranche de komende jaren onherkenbaar gaat veranderen”, zegt Marcel van Dijk, commercieel directeur CED. “Technologie gaat verzekeraars kansen bieden, maar zorgt ook voor nieuwe businessmodellen die aan hun bestaansrecht morrelen. Met rapporten als deze willen we de branche inspireren, want alles draait de komende jaren om bijblijven en aanhaken.”

Download hier het volledige Trendrapport Mobility van 2018

Klik hier voor het Trendrapport Mobility van 2016
Heeft u informatie nodig van een gerelateerd onderwerp?
Onze dienstverlening
/css/images/advies
/css/images/data
/css/images/rapporten