Whitepapers

Wij hebben een aantal actuele zaken dieper onderzocht in de vorm van een whitepaper. Dit zijn kleine onderzoeken waarin een (deel)markt in kaart wordt gebracht aan de hand van objectieve en relevante informatie. Ook worden in onze whitepapers problemen aangesneden waarbij wij mogelijke oplossingen/ strategieën beschrijven.

InsurTech (2016)


Innovatieve startups vormen een relatief nieuw verschijnsel in de verzekeringsmarkt. In andere markten komen ze vaker voor en leiden ze soms tot drastische veranderingen of staan aan de wieg van nieuwe markten. Het InsurTech landschap breidt zich uit en investeringen in InsurTech bedrijven nemen toe. Verzekeraars, banken en risciokaptitaalfondsen investeerden in 2015 gezamenlijk ruim 1 miljard dollar.

De opkomst van InsurTech vindt zijn oorsprong in technologische innovaties en veranderende klantbehoeften. Daarnaast speelt mee dat bestaande verzekeringsbedrijven niet altijd even snel (kunnen) inspelen op deze ontwikkelingen.

InsurTech & Pensioenadvies (2016)


De ontwikkeling van InsurTech loopt min of meer parallel aan die van FinTech in de financiële wereld. Banken kunnen inmiddels niet meer om het fenomeen FinTech heen, en zo worden ook verzekeraars steeds actiever op het gebied van InsurTech. Ook voor pensioenadvies belooft InsurTech invloed te hebben op de bedrijfsvoering. In deze paper wordt een kader geschetst voor InsurTech innovatie. Een aantal voorbeelden komen aan bod en de betekenis van InsurTech in pensioenadvies wordt nader bekeken. Deze paper bouwt voort op bovengenoemde InsurTech whitepaper. De onderbouwing voor deze paper komt hoofdzakelijk voor uit eigen research en onze InsurTech database met meer dan 500 InsurTech bedrijven wereldwijd.

De volgende onderwerpen komen aan bod: (2) de opkomst van InsurTech, (3) InsurTech: een conceptueel kader, (4) een selectie van casestudies, (5) de dreiging van InsurTech en ten slotte (6) kansen voor pensioenadvies.

InsurTech en Innovatie in de co-assurantiemarkt (2017)


Binnen de verzekeringssector heeft de co-assurantiemarkt een bijzondere plaats. Van co-assurantie is sprake wanneer meerdere verzekeraars gezamenlijk een bepaald risico verzekeren. Baken Adviesgroep heeft in samenwerking met Adviesbureau Fred de Jong deze whitepaper ontwikkeld.

In deze whitepaper worden een aantal onderwerpen uitgelicht om de markt inzichtelijker te krijgen: (2) co-assurantie in cijfers, (3) digitalisering van de co-assurantiemarkt, (4) co-assurantie & innovatie en tot slot (5) wordt er een conclusie getrokken over de toekomst van de co-assurantiemarkt.

In deze conclusie worden FinTech, InsurTech, digitalisering en innovatie ruim opgenomen.
Heeft u informatie nodig van een gerelateerd onderwerp?
Onze dienstverlening
/css/images/advies
/css/images/data
/css/images/rapporten

Download whitepapers