Schadelast Brandmarkt in 2018 in de lift

Na een positief 2017 lijkt de schadelast in 2018 weer hoger uit te vallen.

Vandaag verscheen een artikel op Nu.nl, waarin werd gesproken over een daling van het aantal woningbranden en brandclaims in 2017. Deze informatie kwam uit de Risicomonitor Woningbranden van het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland. Als mogelijke oorzaak wordt het uitblijven van stormen met onweer genoemd.

Ondanks dat het hier enkel over woningbranden gaat en deze slechts een deel vormen van de totale schadelast in de Brandmarkt, is deze positieve trend ook terug te zien in de ratio’s van de verzekeraars. Op basis van de meest recente DNB-cijfers is te zien dat de Bruto Combined Ratio (BCR) in de Brandbranche is gedaald van 106% in 2016 tot circa 89% in 2017. Hiermee presteert de branche relatief goed ten opzichte van andere schadebranches zoals Motor.

Echter ligt 2017 inmiddels ver achter ons en wijst alles erop dat deze trend in 2018 niet doorzet. Hoewel er in 2017 in Nederland relatief minder noodweer en stormen plaatsvonden, hadden we begin 2018 te maken met een paar hevige stormen. Met name als gevolg van deze januari stormen was de schadelast in het eerste halfjaar van 2018 met €1.202 al ruim 43% hoger dan in 2017. Dit lijkt erop te wijzen dat de totale schadelast voor 2018 hoger zal gaan uitvallen dan in 2017. Een stijging van de BCR lijkt als gevolg voor dit jaar aannemelijk.

Wat de impact hiervan is voor de schadelast, de ratio’s en de premievolume prognoses in de Brandbranche komt aan bod in het nieuwe Marktrapport Schade 2019.

Klik hier om op de hoogte gehouden te worden van de updates van het Marktrapport.

Gerelateerde artikelen

Slimme hulp of spion? Google’s ‘Nest Hub Max’

Google brengt een SmartHome Hub uit die werkt door middel van gezichtsherkenning.  Wat zegt dit over de privacy van de gebruiker?

Lees verder

Nieuwe updates Marktrapporten volgende week beschikbaar!

Volgende week publiceren we de tweede update van de Marktrapporten Schade en Inkomen.

Lees verder

Post- en pakketbezorgers stoppen 25 keer per dag

In 2018 maakten Nederlandse bedrijfsbestelauto’s in totaal 813 miljoen stops.

Lees verder
Naar het nieuws