Onderwijs

In het Onderwijs is meten en weten wat er op school speelt steeds belangrijker. Hoe denken niet alleen ouders, maar ook docenten en de rest van het personeel over wat er op school gebeurt? Helder inzicht in deze zaken vraagt om een betrouwbare, onafhankelijke onderzoekpartner die de dynamiek van de schoolomgeving begrijpt.

Sinds 2015 doet Baken Adviesgroep onderzoek naar tevredenheid en performance voor scholengemeenschappen. Op basis van deze ervaringen en onze eigen onderzoekexpertise uit het bedrijfsleven hebben wij een unieke methode ontwikkeld: de School Performance Monitor. De School Perfomance Monitor levert direct inzicht in hoe alle betrokkenen naar de school kijken: van ouders, leraren en overige medewerkers tot schooldirecteuren.

De School Performance Monitor

De School Perfomance Monitor is een tevredenheidsonderzoek dat het volledige speelveld omvat: ouders, medewerkers en directeuren. Door onze aanpak kunnen allen volledig anoniem de school scoren en feedback geven. Baken verzorgt hierbij het volledige traject van het opstellen van de vragenlijst tot aan rapportage.

De School Performance Monitor meet onder andere:
  • De mening van ouders en docenten over de school en de schoolprestaties;
  • De beoordeling van de prestaties van het bestuur door het personeel;
  • Ruimte voor vrije input vanuit de ondervraagden: zo krijgen partijen de ruimte speciale onderwerpen die in hun ogen belangrijk zijn onder de aandacht te brengen.
  • We bieden de mogelijkheid om specifieke onderwerpen, die relevant zijn voor de school, in de Performance Monitor mee te nemen, zoals nieuwe schooltijden of de introductie van nieuwe lesmethoden. Dit geeft scholen de mogelijkheid om naast reguliere performance ook veranderingen in het beleid te evalueren.
  • Voor schoolgemeenschappen bieden we de mogelijkheden scholen onderling te benchmarken.

Wij zorgen ervoor dat de vragenlijst ook via smartphones en tablets kan worden ingevoerd, wat zorgt voor een hogere respons.

De combinatie van ruime ervaring met Performance-onderzoeken voor het bedrijfsleven en gevoel voor de schoolsituatie maakt van Baken Adviesgroep een geschikte en professionele partner voor uw schoolonderzoeken.

We denken graag met u mee over de geschikte oplossing voor uw vraagstukken. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over onze methodiek en hoe wij uw school verder kunnen helpen? Neem dan contact met ons op via info@bakenadviesgroep.nl of 020-6592284.