SmartHome & Innovatie

Om ons heen zien we hoe nieuwe technologieën businessmodellen veranderen en de grenzen tussen sectoren vervagen. In plaats van afgebakende markten en vaste bedrijfsketens ontstaan complexe ecosystemen, waarbinnen gevestigde partijen, tech-bedrijven en startups elkaar tegenkomen.

Vanuit ons bedrijfskarakter, als jong en innovatief adviesbureau, hebben we van nature een focus op deze ontwikkelingen. In onze onderzoek- en adviesprojecten is veel aandacht voor de impact van zowel sectorspecifieke trends als ontwikkelingen in de brede economie. Deze vraagstukken benaderen we altijd vanuit onze data-driven focus: onderzoek en data-analyse ter onderbouwing van onze visie.


Expertgebieden

SmartHomes
Moderne huizen zitten in toenemende mate vol met slimme apparaten die met elkaar communiceren. In 2018 zal naar schatting het aantal Internet of Things (IoT) apparaten groter zijn dan het aantal smartphones. Maar de SmartHomes zijn meer dan enkel een handige manier om verlichting en temperatuur te besturen. Het ecosysteem rondom SmartHomes biedt vele nieuwe mogelijkheden, zoals personal-assistent, saleskanaal, platform voor dienstverlening en meer.

Baken Adviesgroep is als kennis- en adviespartij actief in de laatste ontwikkelingen op het gebied van SmartHomes. In samenwerking met CED werd een artikel gepubliceerd over de mogelijkheden van SmartHome-technologie op het gebied van schadelast. Recentelijk zijn wij als kennis-experts betrokken bij de expertgroep Payments in SmartHome van het onderzoeksplatform ShoppingTomorrow.

FinTech & InsurTech

Innovatie in de financiële sector is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Aan de ene kant zien we de entree van startups als N26 en Lemonade; aan de andere kant zien we gevestigde spelers eigen innovatielabs oprichten. In de verkenning en adoptie van nieuwe businessmodellen lijkt build, buy of partner een essentiële vraag voor de sector.

Sinds 2015 volgt Baken Adviesgroep de ontwikkelingen in het FinTech & InsurTech speelveld, zowel binnen als buiten Nederland, op de voet. Onze InsurTech Whitepaper is in de begindagen van de interesse voor InsurTech vele malen gedownload door de innovatie-experts in de verzekeringsbranche. De kracht van onze advisering op dit vlak bevindt zich in de combinatie van diepgaande sectorkennis en een heldere visie op nieuwe businessmodellen.

Deelauto
Autobezit is aan het veranderen: van Uber tot private lease en Mobility-as-a-Service (MaaS) concepten. Een van de meest besproken trends binnen Mobiliteit is autodelen: particulieren die auto’s met elkaar delen en daardoor minder auto’s nodig hebben. De impact van deze trend heeft effect op autofabrikanten, schadeherstellers tot verzekeraars.

Cijfers over de omvang en impact van deelauto’s zijn schaars. Nederland heeft eind 2017 in totaal 30.697 deelauto’s verspreid over 387 gemeenten: 1 deelauto per 556 inwoners. Baken Adviesgroep monitort de data over deelauto’s en bouwt continue aan eigen prognoses op dit vlak. Voor meer informatie hierover kunt u direct contact met ons opnemen.