SmartHome

Bent u geïnteresseerd in onze visie op de SmartHome en de rol van verzekeraars in dit ecosysteem? Ga vrijblijvend in gesprek met Daniël Koudijs, manager bij Baken Adviesgroep.

Neem contact op met Daniël >

 

SmartHome apparaten

In onze woonkamers, keukens en slaapkamers verschijnen meer en meer smart apparaten. Denk aan lampen, camera’s en zelfs slimme eierrekjes (!) Zo veranderen onze huizen steeds meer in ‘Smart Homes’. In dit systeem communiceren Internet-of-Things (IoT) apparaten met elkaar. In navolging van het internet en e-commerce ontwikkelt de SmartHome zich tot een groeiend ecosysteem. Binnen dit  systeem zoekt iedereen plek dichtbij de consument. Niet alleen retailers, producenten en tech-bedrijven, maar ook dienstverleners als banken en verzekeraars.

 

 

Internet of Things (IoT)

Samen met onder meer goedkopere productie van internetchips heeft de opkomst van smartphones ervoor gezorgd dat het aantal IoT-apparaten in huishoudens wereldwijd is uitgegroeid tot 7 miljard stuks; een aantal dat de komende jaren fors zal stijgen met een geschatte jaarlijkse groei tussen de 10% en 20% (bron: Ericsson).

 

 

Van smartphone naar SmartHome

De SmartHome, ook wel domotica genoemd, is niet nieuw. Al sinds de jaren ‘90  maakt men huizen slimmer door apparaten met elkaar te verbinden. Voorbeelden zijn het Nederlandse Huis van de Toekomst uit ‘89, of onderstaand reclamefilmpje uit 1999. Deze reclame van Microsoft geeft een kijkje in het leven van de family of the future,  onderbouwd door de leus ‘leading the evolution towards an era of SmartHome is …. the Microsoft Corporation.’

Maar pas recentelijk, tien jaar na deze reclame, zien we een echte doorbraak. Een grote verandering sinds de jaren ‘90 is de ‘supercomputer’ die iedereen in zijn broekzak heeft (en die Microsoft, opvallend genoeg, ziet aankomen in minuut 1:45 van het filmpje). De smarthphone is belangrijk voor de ontwikkeling van de SmartHome, als connectie tussen gebruiker en verschillende IoT-apparaten. 

 

 

Het SmartHome ecosysteem

Moderne huizen worden steeds slimmer en in Nederland is 60% van de consumenten bekend met SmartHome. Nieuwe producten gericht op de lokale markt, zoals de Google Home smartspeaker die Nederlands spreekt, sturen deze groei verder. Op basis van al deze slimme apparaten ontstaat een nieuw ecosysteem dat een groot aantal sectoren raakt. De SmartHome ontwikkelt zich tot een platform van e-commerce 2.0 waarbij webshops direct geïntegreerd zijn in huishoudelijke apparaten. 

 

 

Nieuwe mogelijkheden voor dienstverlening

Consumenten hoeven geen aankopen meer te doen via websites of apps, maar doen dit direct via de slimme apparaten in huis. Denk bijvoorbeeld aan het slimme koffiezetapparaat dat automatisch koffiebonen bestelt wanneer deze bijna op zijn.

Zo ontstaan er ook mogelijkheden voor nieuwe vormen van dienstverlening. Bijvoorbeeld slimme watermelders die op tijd voorstellen een loodgieter langs te laten komen. De SmartHome is als verkoopkanaal nog klein, maar de potentie van een directe integratie in de woonkamer is enorm.

 

 

Kansen voor de verzekeringsmarkt

Het ecosysteem-karakter van de SmartHome is kansrijk, maar betekent ook dat de grenzen tussen sectoren vervagen en nieuwe partijen de kans krijgen bestaande marktspelers te passeren. Door de integratie van dienstverlening-concepten geldt dit niet alleen voor fabrikanten van huishoudelijke apparaten, maar ook voor de positie van dienstverleners zoals verzekeraars. Op hoofdlijnen zijn er drie functies van verzekeraars waar de SmartHome een rol speelt:

 

  • Risicomanagement. Door smart schadelastbeheersing via bijvoorbeeld slimme sloten, camera’s en brand- en watermelders. Met deze smart apparaten kunnen risico-beperkt worden en claimafhandeling bij schade versnelt. 
  • Pricing. De grote hoeveelheid aan data die de SmartHome oplevert, creeërt op acturieel vlak mogelijkheiden voor een scherpere pricing van verzekeringsrisico’s.
  • Distributie & preventie-services. Verzekeraars zien het leveren van preventie-services in toenemende mate als uitbreiding van bestaand business-model. Via de SmartHome ontstaat er nieuw kanaal waarin verzekeraar kan zorgen voor een snelle en naadloze schakeling tussen slimme apparaatuur en preventie- en herstelwerkzaamheden.

 

 

Battle for the Home

Wat bovenstaande functies echter wel vereisen is een plek voor verzekeraars in de SmartHome: een plek die alles behalve gegarandeerd is. De “Battle for the Home” is in volle gang, met onder meer Amazon, Google en Apple in de ring. Tegelijkertijd speelt deze strijd zich af in een tijd van data-schandalen, privacy-bewuste consumenten en kritische overheden. Voor verzekeraars liggen er kansen in het SmartHome ecosysteem, en zien we zowel internationale spelers als Liberty Mutual als InsurTech partijen zoals Hippo actief op dit vlak. Dit vraagt wel om een strategie die inzet op de nieuwe mogelijkheden, ondersteund door een heldere kijk op concepten als platform-concurrentie en data-deling die bepalend zijn voor succes in dit nieuwe ecosysteem. 

Marktrapport Schade 2020

Wilt u meer weten over de impact van SmartHome op de schadeverzekeringsmarkt? Bekijk dan eens ons Marktrapport Schade 2020

SmartHome talk am:innosurance

Op disndag 17 september sprak Daniël Koudijs over de kansen en uitdagingen van SmartHome op de verzekeringsmarkt. Wilt u de Executive Summary van deze presentatie ontvangen? Laat hier uw emailadres achter en wij sturen u de Summary zo snel mogelijk toe.

 

Executive Summary - SmartHome

Wie zijn wij?

Baken Adviesgroep is een data- en adviesbureau met een frisse blik en vernieuwende analyses. Ons team is een mix van jong talent en ervaren consultants die vooruitdenken. Gedreven door de nieuwste toepassingen op het gebied van machine-learning leveren we onderzoeken en rapporten met een eigen kijk. Graag komen we met u in contact over de mogelijkheden.