Vooruitblik: ‘2020 wordt een uitdagend jaar’

 In de eerste week van het nieuwe jaar deelt Daniël Koudijs, manager bij Baken Adviesgroep, zijn visie op 2020. Hoe staat de verzekeringsmarkt ervoor en wat worden de grootste uitdagingen in het nieuwe jaar? Een interview over inclusieve innovatie, partnerships en het belang van data.

Wat zijn wat jou betreft de hoogtepunten van het afgelopen jaar?

Allereerst ben ik heel blij met de ontwikkeling die het huidige team heeft doorgemaakt. We hebben dit jaar een nieuwe lichting die na het afstuderen het bedrijf instroomt. Tegelijkertijd zijn er ook weer nieuwe studenten bij ons komen werken, wat leidt tot een goede mix. Het is de kracht van Baken om ervaring te combineren met jong talent. Daarnaast ben ik erg trots op de nieuwe pilots die we samen met onze klanten ontwikkelen. Deze pilots zijn gericht op data science: het is leuk om te zien dat steeds meer klanten ons op dit gebied weten te vinden. We leveren geen kant-en-klaar product af, maar werken samen met de klant aan nieuwe ideeën. 

 

Waar gaat Baken zich in 2020 mee bezig houden?

Het wordt voor ons denk ik een uitdagend jaar, omdat we nog meer willen inzetten op data science. We zien dat dat steeds meer leeft bij onze klanten, en dat zij onze specialiteit hierin ook steeds meer opmerken. In 2020 wil ik hier nog meer op inhaken. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn ook onze Marktrapporten. Naar aanleiding van feedback die we in de  afgelopen jaren verzamelden, heb we goed gekeken hoe we een ‘Marktrapport 2.0’ kunnen maken. Een belangrijk punt is de leesbaarheid: het is best een omvangrijk rapport met veel informatie. We willen er daarom voor zorgen dat het volgende rapport interactiever en efficiënter leest. Zo kan het uiteindelijk ook breder in de organisatie gebruikt worden. 

 

Dit jaar is ook de Brouwerij ontstaan. Dit is het plekje binnen ons bedrijf waarin we nieuwe ideeën van het team testen. Dit doen we altijd meteen in samenwerking met onze klanten: we wachten niet tot ons idee een ready made product is, maar vragen de klant of we samen een pilot kunnen starten. Zo krijgen we direct een beeld van de praktische toepasbaarheid. Op dit moment draaien we met name pilots op het gebied van tekstanalyse, webscraping en risico-profilering. Mijn wens is om komend jaar met meer klanten dit soort pilots te ondernemen.

 

Welke ontwikkelingen zie je voor de Verzekeringsmarkt in 2020?

Een interessante ontwikkeling op de Nederlandse markt is dat de traditionele Nederlandse verzekeraars in aantal teruglopen, maar in omvang nog groeien. Tegelijkertijd wordt het aandeel van internationale spelers groter en verschijnen er ook nieuwe, kleinere spelers op de markt. We zien bijvoorbeeld herverzekeraars meer naar voren treden en zelf direct de markt betreden via een eigen label of door start-ups te ondersteunen. De vraag is hoelang deze ontwikkelingen doorzetten, nu de economische groei in zowel Nederland als de rest van de wereld in de komende jaren stagneert. 

Los van het concurrentieveld zien we dat digitalisering nieuwe vraagstukken creëert. Het doel van de verzekeraar is uiteindelijk toch om risicodekking te bieden. Het probleem is dat er meer complexere risico’s bijkomen, zoals bijvoorbeeld cyberdiefstal en natuurlijk het klimaat. Beiden zijn over het algemeen lastig te kwantificeren en te vertalen in risicodekking. De complexiteit van deze risico’s maakt dat we vaak dus wat onderverzekerd zijn. 

Aan de andere kant zien we ook meer risicoselectie plaats vinden: het mijden van specifieke groepen met een hoog risico. Bepaalde groepen krijgen geen verzekering meer, zoals mensen uit een bepaalde leeftijds-of beroepsgroep. We zien sowieso dat complexere producten bij steeds minder partijen terecht kunnen. Als het gaat over zwaardere of moeilijkere verzekeringen, dan is er steeds minder animo of durf voor dergelijke risico’s. Dat is op de lange termijn niet bevorderlijk voor de economie. Ondernemers en particulieren moeten wel de zekerheid hebben om risico’s te kunnen nemen.

 

”Digitalisering creëert nieuwe vraagstukken.” 

 

Heeft digitalisering invloed op de rol van de verzekeraar?

Als ik naar de huidige ontwikkelingen kijk, denk ik dat verzekeraars nog goed op hun plek zitten. Daarmee bedoel ik het aanbieden van risicoverzekeringen, het afdekken van risico’s en het bieden van zekerheid. Ik denk wel dat zij in de risicoprofilering meer zullen gaan inleveren, met name door de toenemende complexiteit. Actuariaat is uiteindelijk het hart van de verzekeraar, maar tegenwoordig zijn de actuariële vraagstukken steeds vaker data-vraagstukken. Ik vind het niet ondenkbaar dat een deel van het actuariële werk dat elke verzekeraar nu op zijn eigen data doet, in de toekomst door een andere partij wordt uitgevoerd. Natuurlijk komt daar ook een stuk concurrentieverschil vandaan: de ene verzekeraar biedt dit, de ander dat. Toch blijft het vreemd dat verzekeraars verschillende risico’s berekenen voor dezelfde groep mensen.

 

Betekent dit dat de verzekeraars hun data met anderen moeten delen?

Dat vind ik nog lastig om te zeggen, omdat de vraag nog steeds geldt: wie geeft er toestemming op die data? Toch denk ik uiteindelijk dat verzekeraars er goed aan doen om op dat vlak partnerships te zoeken. Data wordt steeds uitgebreider en de tools om deze te analyseren steeds verfijnder. Persoonlijk geloof ik er niet in dat elk bedrijf een volledig eigen data science afdeling kan hebben, maar ik denk ook niet dat dit het streven moet zijn. Dat is niet hun missie, net zoals dat bedrijven geen eigen telefoons of computers bouwen. Verzekeraars moeten zich gaan afvragen: stuur ik mijn hele team op data-trainingskamp of zoek ik op data-vlak een samenwerking en concentreer ik mij op wat ik vervolgens met die data doe? Er is niet per se een goed of fout hierin, maar een keuze maken is wel belangrijk.

In die zin denk ik dat gespecialiseerde databedrijven bepaalde services gaan leveren. Zoals je bij webshops niet meer zelf je website volledig hoeft te programmeren, denk ik dat we die kant ook op gaan met data science en business intelligence. Maar dat is wel een strategische keuze. Je kan het ook omdraaien: het is juist de rol van de verzekeraar om data inhouse te analyseren en hier juist méér aandacht aan te besteden. 

 

”Persoonlijk geloof ik er niet in dat elk bedrijf een data science afdeling kan hebben, maar ik denk ook niet dat dit het streven moet zijn”

 

Verzekeraars moeten hun rol dus herdefiniëren naar nieuwe digitale maatstaven. Wat zijn de kenmerken van een succesvol innovatief bedrijf volgens jou?

Innovatie is iets van alle tijden, maar is nu een hot topic omdat bedrijven relevant willen blijven in dit digitale tijdperk. In mijn beleving moeten bedrijven zich meer richten op ‘inclusieve innovatie’. Innovatie is niet iets wat een paar mensen binnen een bedrijf doen die daarvoor betaald worden: het is iets dat in het DNA van je organisatie zit. Maar dat komt er niet zomaar. Ik merk dit ook bij Baken: sommige mensen vinden het prettig om binnen de gestelde kaders hun functie te verrichten. Anderen denken sneller daarbuiten. Het is belangrijk dat je je team stimuleert om na te denken over het bedrijf, over de missie, over hoe ze hun werk beter kunnen inrichten. Maar je hoeft dat niet zomaar bij mensen neer te leggen van: ‘je moet elke kwartaal vijf ideeën hebben’. Het moet mensen makkelijk worden gemaakt om betrokken te blijven bij de laatste ontwikkelingen. Binnen het bedrijf, maar ook daarbuiten: wat speelt er bij de klanten, wat speelt er op de markt, wat speelt er bij de concurrentie? 

 

”Weten wat er speelt in je branche moet even gemakkelijk zijn als scrollen door je Instagram.” 

 

Hoe werkt dat in de praktijk?

Als marktonderzoeksbureau voorzien we onze klanten van relevante informatie. We zien die service de laatste tijd verschuiven van ‘ééns in de zoveel tijd een rapport’ naar een interactief dashboard waarin we van real time informatie kunnen voorzien. Op dit moment zijn we bezig om die informatie op een intuïtieve manier te presenteren. Weten wat er speelt in je branche moet even makkelijk zijn als scrollen door je Instagram. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat onze klanten van alle ontwikkelingen op de hoogte zijn? 

Dit vraagstuk legden we ook bij de Brouwerij neer. Met de start-up Frosha werken we nu aan een dashboard dat door middel van webscraping en machine learning het web afleest. Het programma leert zelf onderscheid te maken tussen relevante en niet-relevante onderwerpen. Elk lid van het team kan zo een eigen dashboard creëren waarin in één oogopslag de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten van elk onderwerp te zien zijn. We zien nu al dat hier in de markt erg positief op wordt gereageerd. Het intuïtief inwinnen en analyseren van data is naar mijn mening één van de de belangrijkste ontwikkelingen voor verzekeraars. 

 

Gerelateerde artikelen

De kwartaalrapporten Schade en Inkomen zijn uit!

De Kwartaalrapporten Schade en Inkomen geven u inzicht in de actuele ontwikkelingen in de Nederlandse economie en op de Schade- en Inkomensmarkt ten tijde van de coronacrisis.

Lees verder

Vooruitblik: de verzekeringsmarkt in coronatijd

In verband met de binnenkort gepubliceerde Kwartaalrapporten  praat Daniel Koudijs, manager van Baken Adviesgroep, ons bij over de huidige staat van de economie en de verzekeringsmarkt.

Lees verder

Baken geeft digitale Q&A op voorjaarseditie Analytics Academy

Na een succesvolle najaarseditie doet Baken ook dit semester mee aan de Analytics Academy van…

Lees verder
Naar het nieuws