Waarom verzekeraars ‘Internet-of-Things’ moeten omarmen.

Connected of smart devices zijn apparaten die via een netwerk, voornamelijk het internet, verbonden zijn. Rond 2021 bevat de wereld naar schatting 21 miljard van deze connected devices: ruim 3 per persoon.

De sterke toename in het aantal van deze apparaten leidt tot nieuwe mogelijkheden en wordt omschreven als het Internet-of-Things (IoT). De verzekeringswereld blijft niet achter bij deze trend. Vele InsurTech startups experimenteren met connected verzekeringsproducten. In London wordt deze dagen (6 en 7 juni) het Insurance IoT Europe Summit gehouden in de aanwezigheid van vele grote verzekeraars. Internet-of-Things is een hot topic in InsurTech, maar wat voor kansen biedt dit verzekeraars?

Met Internet-of-Things wordt dus geduid op de (internet)verbinding die gebruikers en apparaten met elkaar verbindt. Er worden steeds meer apparaten ontworpen die gebruik maken van deze verbinding, denk aan smartphones, smartwatches maar ook auto’s zoals de nieuwe Tesla. Het netwerk dat hieruit ontstaat breidt zich steeds uit en biedt vele nieuwe mogelijkheden voor innovatieve producten en verbeterde services.

Aan de kant van de consument ligt het grote voordeel in de toegenomen functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid. De verzekeraar haalt voornamelijk voordeel uit de nieuw verkregen klantdata die ondersteuning biedt op gebieden als:

  • Klantrelatie. IoT brengt de verzekeraar dichterbij de klant. De verzekeraar is door middel van nieuwe data beter in staat persoonlijke, relevante producten en services te bieden.
  • Risico management. Door een beter inzicht in het gebruik en gedrag van de consument kan de premie preciezer worden bepaald en risico’s beter worden ingeschat.
  • Claimmanagement. Verbonden apparaten kunnen het indienen van claims voor de klant vereenvoudigen. Zij kunnen het analyseren en afhandelen van deze claims ondersteunen.

Verzekeraars

Verzekeraars hebben eerder gepoogd gebruik te maken van verbonden apparaten. Een voorbeeld hiervan is de “black-box” voor auto’s. Wat in het verleden een doorbraak van deze apparaten in de weg stond was hoofdzakelijk de hoge kosten van deze hardware. Nu bezitten 80% van de Nederlanders een smartphone en worden connected devices steeds goedkoper. Gecombineerd met de technologische vooruitgang op het gebied van Big Data maakt dit Internet-of-Things tot een reële stap voorwaarts voor verzekeraars.

Vooralsnog is bij de verzekeraars voornamelijk vooruitgang geboekt op het gebied van service: zei bieden apps en online services aan voor het beantwoorden van vragen of het indienen van claims. De verzekeringsproducten zelf zijn nog niet smart.

De volgende stap is het ontwikkelen van verzekeringsproducten die gebruik maken van IoT. Deze innovatie dringt het meest aan bij de schadeverzekeringen: de connected inboedel en connected auto vragen om slimme verzekeringsproducten die van deze connectiviteit gebruik maken. Daarnaast maken wearables zoals de smartwatch en de Fitbit hun opwacht in levens- en gezondheidsverzekeringen. InsurTech startups zoals Trov, WeSavvy, Domotz en Vitality zijn met connected verzekeringen al ver gevorderd.

Nog niet alle obstakels zijn uit de weg. Het kunnen waarborgen van privacy zal bijvoorbeeld een cruciale rol gaan spelen in de verdere ontwikkeling van deze producten. De toekomst van verzekeraars ligt in het aanbieden van transparante verzekeringsproducten die IoT gebruiken om consumenten beter te voorzien in hun persoonlijke behoeften.

Gerelateerde artikelen

Groei in letselschade platformwerkers

Met het groeiende aantal platformwerkers, lijkt ook de schadelast te groeien.

Lees verder

Autodiefstal top-5: juni 2019

Highlights autodiefstal juni ’19 In de eerste zes maanden van 2019 werden er 3.540 voertuigen gestolen, in…

Lees verder

Uitgaven aan SmartHome beveiliging stijgen explosief

Steeds meer consumenten investeren in slimme beveiligingsapparatuur.

Lees verder
Naar het nieuws